ANKIETA

Funkcjonowanie systemu transportu rowerowego w Warszawie        Szanowni Państwo

Nazywam się Robert Pietrasik, jestem studentem Wydziału Inżynierii Lądowej, specjalność Inżynieria Komunikacyjna.
Chciałbym prosić Państwa o odpowiedzenie na pytania zawarte w tej ankiecie. Zebrane informacje zostaną wykorzystane dla celów naukowych i umożliwią mi przeprowadzenie analizy istniejącego systemu transportu rowerowego i jego funkcjonowania, w ocenie jego użytkowników. Ankieta zostanie wykorzystana w mojej pracy magisterskiej pt. ”Funkcjonowanie systemu transportu rowerowego w Warszawie na podstawie oceny użytkowników”.

        Ankieta ma charakter anonimowy – jej wyniki zostaną opracowane statystycznie.
Prosimy o wypełnienie ankiety zarówno osoby, które często jeżdżą na rowerach, jak i tych z Państwa, którzy nigdy nie opanowali tej trudnej sztuki utrzymania się na dwóch kółkach.


Imię:
Adres e-mail:

Płeć:

Kobieta                     Mężczyzna

Wiek:

15 - 25 lat                     26 - 35 lat                     36 - 45 lat                     46 - 55 lat                     Powyżej 55 lat

Wykształcenie:

Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Policealne
Licencjat/Inżynier
Wyższe

Zawód:

Właściciel prywatnej firmy
Pracownik administracyjno-biurowy
Pracownik fizyczny
Emeryt lub rencista
Specjalista z wyższym wykształceniem
Uczniowie i studenci
Inna grupa społeczno-zawodowa

1. Czy masz rower?

Własny
Domowy (dzielony z innymi członkami rodziny)
Nie posiadam

2. Jak często jeździsz na rowerze?

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Dawno temu, nie pamiętam
Wcale

3. Jakie są wg Ciebie główne zalety jazdy rowerem po Warszawie?:


4. Do jakich celów służy Ci rower?

Do celów rekreacyjnych/zdrowotnych
Do uprawiania sportu
Dojeżdżam nim do pracy/ szkoły
Jeżdżę nim na zakupy
Trudno powiedzieć, bo zbyt rzadko jeżdżę na rowerze
Inny:  

5. W jaki sposób najchętniej dojeżdżał(a) byś do pracy/szkoły?

Samochodem
Rowerem
Transportem miejskim
Innym

6. Czy budowa wygodnej i bezpiecznej ścieżki rowerowej spowoduje, że będziesz dojeżdżał(a) do pracy/szkoły rowerem?

Zdecydowanie tak.
Raczej tak.
Nie wiem.
Raczej nie.
Zdecydowanie nie

7. Jakimi trasami rowerowymi był(a) byś zainteresowany(a)? Skąd, dokąd?


8. Główne przeszkody w poruszaniu się rowerem po Warszawie:


9. Czy w Warszawie są ułatwienia dla rowerzystów?

Ścieżki rowerowe
Stojaki dla rowerów
Odpowiednie oznakowanie
Nie wiem, trudno powiedzieć, Inne
Nie ma żadnych ułatwień
Inne:  

10. Czy sieć rowerowa w Warszawie jest wystarczająca?

Zdecydowanie tak.
Raczej tak.
Nie mam zdania.
Raczej nie.
Zdecydowanie nie

11.Jak oceniasz przydatność i jakość warszawskich ścieżek rowerowych?

Bardzo wysoko.
Wysoko.
Ani nisko ani wysoko.
Nisko.
Bardzo nisko.

12.Jak oceniasz stan techniczny warszawskich ścieżek rowerowych?

Bardzo dobry.
Dobry.
Przeciętny.
Zły.
Bardzo zły.

13. Czy uważasz, że istniejące rowerowe rozwiązania komunikacyjne są dobre pod względem:

a) Czytelności b) Ciągłości c) Kolizyjności d) Organizacji ruchu
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Złe
Bardzo złe

14. Czy w Warszawie system transportu rowerowego jest zintegrowany z transportem zbiorowym?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

15. Czy dojeżdżasz rowerem do przystanków/stacji transportu publicznego (np. stacji kolejowej/metra) i dalej jedziesz pociągiem/metrem do pracy/szkoły?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

16. Czy główne trasy rowerowe powiązane są z trasami rekreacyjnymi?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

17. Czy jesteś za poprawą infrastruktury rowerowej w Warszawie?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

18. Czy popierasz poprawę infrastruktury rowerowej gdyby odbywało się to kosztem udogodnień dla samochodów?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

19. Jak najlepiej podzielić pieniądze wydawane na transport w Warszawie?
(wpisz w odpowiedniej rubryce procentowy udział z puli 100%)

Rodzaj transportu

Procentowy udział [%]

Transport publiczny %
Ułatwienia dla samochodów osobowych %
Ułatwienia dla komunikacji rowerowej %
Inne %

20. Czy Warszawa jest bezpiecznym miastem dla rowerzystów, zachęcającym do korzystania z roweru?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Dlaczego tak?
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Dlaczego nie?

21. Czy uważasz, że istnieje polityka planowania i rozbudowy przebiegu głównych i zbiorczych tras rowerowych?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

22.Czy uważasz, że przy projektowaniu nowych ścieżek rowerowych w Warszawie zachowywane są standardy europejskie?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

23. Czy uważasz, że w najbliższych latach zmieni się w Warszawie polityka transportowa dotycząca rowerów?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

Bardzo dziękuję za współpracę i udział w badaniu. Mam nadzieję, że wypełnienie ankiety nie sprawiło problemów i miło spędziłeś czas. Jeśli uznasz, że są jakieś ważne problemy czy zagadnienia, których w ankiecie nie poruszyłem, proszę je przedstawić:       Uwaga, po kliknięciu może upłynąć kilka sekund, nim ankieta zostanie wysłana.

Politechnika Warszawska
Wydział inżynierii Lądowej

inż. Robert Pietrasik.