Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 53

Olsztyn - Szczytno - Myszyniec - Ostrołęka

Droga krajowa nr 53 (DK53) przebiega przez dwa województwa: warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Swój początek ma w Olsztynie, następnie kieruje się na południowy wschód do Szczytna, gdzie krzyżuje się między innymi z drogą krajową nr 57. Później prowadzi w kierunku miejscowości Rozogi, gdzie łączy się z drogą krajową nr 59. Stamtąd rusza w kierunku Mazowsza. Po minięciu Myszyńca dochodzi do Ostrołęki, w której kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 61.
DK53 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Jest to jedna z trzech dróg krajowych łączących Warmię i Mazury z Mazowszem, a pośrednio z Warszawą. W województwie mazowieckim jest kręgosłupem komunikacyjnym północno-wschodniej części regionu, mającym większe znaczenie jedynie w okresie letnim. Zarządcą DK53 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, oprócz odcinka w granicach administracyjnych Ostrołęki, za który odpowiada miasto.
Rozbudowa DK53 od granicy woj. mazowieckiego do Ostrołęki
(km 80+677 - 108+900 oraz km 110+350 - 122+155)
Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi krajowej w województwie mazowieckim, z wyłączeniem odcinka w miejscowości Dylewo (wraz z mostem). Z projektu wyłączono również przeprawy w Wydmusach, Zalesiu, Łodziskach oraz Myszyńcu. Były lub będą one przebudowywane oddzielnie.
DK53 jest na większości swojej długości wyeksploatowana, wymaga poważnej przebudowy. W zależności od odcinka jej szerokość wynosi od 6 do 9 metrów, z nieregularnymi poboczami. Nawierzchnia drogi jest poważnie uszkodzona. Obecnie dostępna jest jedynie dokumentacja z przetargu na zaprojektowanie modernizacji DK53. Na jej podstawie można przedstawić prawdopodobne zmiany, jakie będą miały miejsce:
 • poszerzenie drogi do szerokości 7 metrów (po jednym pasie 3,5 m na kierunek),
 • na ważniejszych skrzyżowaniach budowa pasów do skrętu w lewo,
 • budowa zatok autobusowych,
 • budowa, rekonstrukcja lub uzupełnienie chodników lub ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowa, rekonstrukcja lub uzupełnienie odwodnienia drogi.
  Podstawowym celem inwestycji będzie rekonstrukcja drogi oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w tym mieszkańców. Wyjściowe minimalne parametry techniczne ustalono na:
  - klasa techniczna drogi - główna (G),
  - nośność nawierzchni - 10 t/oś (minimum),
  - kategoria ruchu - KR5,
  - dwa pasy ruchu po 3,5 m plus opaska asfaltowa o szerokości 0,5 m (poza Myszyńcem) plus obustronne pobocze gruntowe 1,25 m,
  - chodniki odsunięte od jezdni o szerokość minimalnej 1,5 m (w uzasadnionych przypadkach chodniki przy krawędzi jezdni o szerokości minimalnej 2,0 m),
  - prędkość projektowa na terenie zabudowy - 60 km/h,
  - prędkość projektowa poza obszarem zabudowanym 90 km/h.


  Plan orientacyjny