Węzeł nr 1 - Bemowo Ratusz

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,569 MB

    Węzeł Bemowo-Ratusz należy do stosunkowo nowych skrzyżowań z nowymi nawierzchniami chodnikowymi i obniżonymi krawężnikami w pobliżu przejść dla pieszych. Posiada bardzo czytelny układ przystanków i przejść dla pieszych co ułatwia orientację i poruszanie się po węźle. System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności.