Węzeł nr 10 - Metro Centrum / PKP Śródmieście

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,06 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Wszystkie przystanki są dostępne dla osób niepełnosprawnych, dzięki zastosowaniu wielu wind łączących poziom podziemia pod Rondem Romana Dmowskiego z poziomem na którym znajdują się przystanki. Na przystankach tramwajowych szerokość chodników powoduje, iż w godzinach szczytu często pasażerowie oczekujący na pojazd wychodzą na pas szyn, aby obejść innych oczekujących pasażerów. Poruszanie się w obrębie omawianego węzła ułatwiłoby poprawienie nawierzchni - obecnie często występują nierówności w położonej powierzchni bitumicznej. Zejścia na platformę stacji PKP Śródmieście nie są przystosowane dla niepełnosprawnych ruchowo.