Węzeł nr 11 - Metro Dworzec Gdański

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,909 MB

    Węzeł Dworzec Gdański łączy kilka podsystemów transportu miejskiego: metro, kolej, tramwaje, autobusy miejskie oraz autobusy linii prywatnych. Węzeł stanowi dogodne miejsce przesiadkowe ze względu na niewielki zajmowany obszar oraz możliwość sprawnego przemieszczania się pomiędzy przystankami. Cały węzeł jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, windy prowadzą z peronów metra na przystanki autobusowe oraz na tramwajowe.