Węzeł nr 12 - Metro Marymont / Park Kaskada

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,71 MB

    Analizie poddane zostały właściwie dwa odrębne węzły komunikacyjne, oddalone od siebie około 450 m, które tworzą jeden duży kompleks przesiadkowy. Z uwagi na rozbudowany i dość skomplikowany system dróg dla ruchu kołowego, w niektórych przypadkach problematyczne staje się zagadnienie organizacji ciągów pieszych w tym obszarze. Pomijając fakt konieczności pokonania dość dużej odległości pomiędzy oboma węzłami, najbardziej kłopotliwym dla pieszych wydaje się być przemieszczenie się przez ulicę Juliusza Słowackiego. Umożliwiają to tylko dwie drogi: przejście podziemne na wysokości stacji Metro Marymont oraz teren pod wiaduktami w okolicach Parku Kaskada. Należy pamiętać, iż węzeł na skrzyżowaniu ulic Juliusza Słowackiego i ks. Jerzego Popiełuszki po oddaniu do użytku stacji metra został znacząco zmodernizowany. Wszystkie ścieżki dostosowane są do ruchu osób niepełnosprawnych, na uwagę zasługuje też dobre oznakowanie kierunków w podziemiach stacji Metro Marymont.