Węzeł nr 14 - Metro Plac Wilsona

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,90 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przystanki Plac Wilsona 12 i 02 są dość znacznie oddalone od ronda na Placu Wilsona. Po północno-zachodniej stronie przystanku Plac Wilsona 18 występuje duże zagęszczenie obiektów małej architektury - kosze na śmieci, słupki, budki telefoniczne, słup ogłoszeniowy. To wszystko, przez swoje chaotyczne usytuowanie, komplikuje przejście pomiędzy przystankiem Plac Wilsona 18 a ulicą Adama Mickiewicza.