Węzeł nr 16 - Metro Politechnika

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,37 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia większych trudności. Przystanki Metro Politechnika 08 i 10 posiadają dość wąski chodnik utrudniający wysiadanie z autobusu oraz jednoczesne poruszanie się wzdłuż ulicy grupy pieszych. Poruszanie się w obrębie omawianego węzła ułatwiłoby poprawienie nawierzchni - obecnie miejscami są to stare, nierówne pasy nawierzchni bitumicznych często pełniące funkcje naprawczą po wcześniej powstałych uszkodzeniach. Zejścia na platformę stacji Metro Politechnika jest dostępne dla osób niepełnosprawnych tylko za pomocą jednej windy. Powoduje to znaczne wydłużenie czasu przemieszczania się osób niepełnosprawnych.