Węzeł nr 18 - Metro Służew

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,435 MB

    Jedyna winda prowadzi z poziomu peronów (-2) na poziom (-1). Jest ona zlokalizowana od strony Landu. Niepełnosprawni muszą przebyć bardzo długą, załamaną w planie pochylnię. Węzeł Metro Służew, mimo obecności windy, jest słabo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W węźle znajduje się centrum handlowe - dostęp do niego jest uciążliwy ze względu na windę poruszającą się tylko do poziomu -1 oraz rampę. Najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie wind kursujących z poziomu metra na poziom węzła naziemnego.