Węzeł nr 19 - Metro Świętokrzyska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,29 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przystanki Świętokrzyska 01 i 02 znajdują się dość dużej odległości od pozostałych. Dotarcie do nich zajmuje pasażerom sporo czasu. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemy mogłoby być wprowadzenie wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych. W obrębie omawianego węzła nie zastosowano systemu oznakowania dla niewidomych (sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych, nawierzchnia z wypukłą fakturą etc.).