Węzeł nr 20 - Metro Wilanowska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,73 MB

    Węzeł jest rozległy - przejścia między przystankami zajmują dużo czasu. Na badanym terenie występuje znaczna ilość skrótów przez trawniki, tzw. przedeptów. W okolicach przystanku Metro Wilanowska 05 wydeptana przez pasażerów dróżka została wyłożona płytkami "w szachownicę". Poruszanie się po niej jest niewygodne, co skutkuje wydeptywaniem trawy wokół przejścia. Windy znajdujące się przy schodach do metra położone są w dużej odległości od przystanków autobusowych i tramwajowych. Na przejściach dla pieszych nie zaobserwowano udogodnień dla niewidomych.