Węzeł nr 21 - Rondo DeGaulle'a / Foksal

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,915 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przejście dla pieszych przez ulicę Nowy Świat na północ od przystanków Foksal 01 i 02 jest dość znacznie oddalone od tych przystanków, skutkiem czego piesi masowo korzystają z (niedozwolonego) przejścia przez ulicę poza wytyczonym miejscem. Przystanki Foksal 01 i 02 mimo dość dużego natężenia ruchu pieszych pozbawione są wiat przystankowych. W czasie opadów deszczu oczekujący na autobus zmuszeni są do chowania się w pobliskich sklepach. W obrębie omawianego węzła należy wprowadzić system oznakowania dla niewidomych (sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych, nawierzchnia z wypukłą fakturą etc).