Węzeł nr 22 - Okęcie / Pętla Al.Krakowska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,965 MB

    Zły stan chodnika przy pętli tramwajowej. W perspektywie długoterminowej zalecana jest wymiana nawierzchni na pętli tramwajowej. Zainstalowanie sygnalizacji dźwiękowej dla niewidomych, zastosowanie wypukłej faktury na przystankach i przy przejściach dla pieszych.