Węzeł nr 23 - Okopowa / Leszno / Al.Solidarności

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,10 MB

    Zbyt wąskie i niewygodne pochylnie dla niepełnosprawnych na przejściach dla pieszych przy przystanku tramwajowym Okopowa 07. Rekomendowane przesunięcie przejścia dla pieszych o kilka metrów od skrzyżowania, dzięki czemu można by wygospodarować więcej miejsca na wysepkę.