Węzeł nr 24 - Osiedle Górczewska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,36 MB

    Stan komunikacyjny tego węzła jest bardzo niejednorodny. Od wschodu mamy do czynienia z porządnie wykonaną pętlą tramwajową. W środku znajduje się pętla autobusowa. Od strony zachodniej natomiast znajduje się skrzyżowanie ulic Górczewskiej i Lazurowej. Należy obniżyć oraz uzupełnić krawężniki we wskazanych w uwagach miejscach, w celu poprawy funkcjonalności węzła. Sugeruje się instalację rozwiązań ułatwiających przemieszczenie się osób niewidomych na obszarze węzła komunikacyjnego. Aby ułatwić przemieszczanie się ludzi niepełnosprawnych między przystankami w tym węźle należy - ujednolicić nawierzchnię chodników, wyremontować dużą ich część, obniżyć niektóre krawężniki na przejściach dla pieszych, zastosować wypukłą żółtą linię przystankową, zastosować sygnalizację dźwiękową na przejściach dla pieszych.