Węzeł nr 25 - PKP Gocławek

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,57 MB

    W badanych węźle występują bardzo duże odległości pomiędzy poszczególnymi elementami, głównie pomiędzy stacją kolejową PKP Gocławek a przystankami autobusowymi PKP Gocławek (ponad 400 m) i Rezedową (około 550 m). Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że większość pasażerów korzysta ze stacji kolejowej PKP Gocławek jako miejsca docelowego podróży. Niewielka liczba pasażerów przesiada się w tym miejscu na inny środek transportu. Rozległość węzła, niewielka liczba elementów składowych (przystanki, parkingi, ciągi piesze) oraz brak jakiejkolwiek informacji sprawiają, że węzeł jest niejasny dla osób na co dzień nie korzystających z niego, bez wcześniejszego skorzystania z informacji znajdujących się w Internecie. Węzeł w żaden sposób nie jest dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.