Węzeł nr 27 - PKP Rembertów

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,20 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przystanek PKP Rembertów jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się do przejścia pod torami należy jednak pokonać oddalony i dość długi zjazd dla wózków. Przystanek PKP Rembertów 03 znajduje się w miejscu do którego wyznaczono tylko jedną drogę ruchu pieszych. Aby dostać się na dalszą przystanki -PKP Rembertów 01 i 02, należy cofnąć się do stacji PKP Rembertów. Powszechne jest więc przekraczanie ulicy w miejscu nieoznakowanym.