Węzeł nr 3 - Ciepłownia Wola

W dokumencie m.in.:

 • Opis węzła
 • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
 • Macierz czasów standardowych [min/max]
 • Macierz odległości

  Plan węzła w skali 1 : 500 1,41 MB

  Stan nawierzchni dróg pieszych jest zły. Nie ma ciągłości w stosowaniu tych samych materiałów - mamy tu do czynienia z nawierzchniami z płyt betonowych, asfaltu i kostki brukowej. W miejscach łączeń materiałów dochodzi do powstawania wyrw i obniżeń. Większość nawierzchni na skrzyżowaniu Ciepłownia Wola jest już stara. Płyty chodnikowe są popękane i chybotliwe, asfalt pozapadany. W deszczowy dzień tworzą się spore kałuże. Zaleca się wymianę nawierzchni chodnikowych.
  W obrębie omawianego węzła nie zastosowano systemu oznakowania dla niewidomych (sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych, nawierzchnia z wypukłą fakturą etc.). Zaleca się wprowadzenie takich rozwiązań.
  Jezdnia na przejściu dla pieszych przez ul. Połczyńską w pobliżu przystanku Ciepłownia Wola 07 jest nierówna, pofałdowana. Dodatkowym utrudnieniem jest brak obniżenia krawężnika. Zaleca się wprowadzenie takiego rozwiązania, które ułatwi przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i rowerzystów. Trudno rozpatrywać oba kompleksy przystankowe - Ciepłownię Wola i Połczyńską P+R jako jeden węzeł. Chodniki je łączące są w opłakanym stanie - od strony północnej: płyty chodnikowe położone są nierówno, chodnik jest pozapadany, miejscami brak bocznej opaski (płyty się rozchodzą).