Węzeł nr 30 - PKP Włochy

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,46 MB

    Otoczenie dworca PKP Włochy jest źle utrzymane i zaniedbane. Nawierzchnia w obrębie całego węzła nadaje się do wymiany - płyty chodnikowe są w złym stanie, co utrudnia przemieszczanie się, szczególnie osobom niepełnosprawnym. Brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych - wyjątek stanowią strome podjazdy dla wózków. Przesiadki są niemożliwe do wykonania przez osoby niepełnosprawne. Należy poprawić stan wyposażenia węzła w elementy małej architektury (szczególnie kosze na śmieci, tablice informacyjne).