Węzeł nr 31 - Plac Na Rozdrożu

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,691 MB

    W wyniku badania przeprowadzonego na obszarze objętym węzłem komunikacyjnym plac Na Rozdrożu stwierdzono, iż system komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Węzeł jednak nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - brak możliwości dostania się na przystanki znajdujące się przy ul. Armii Ludowej, zjazdy przy schodach prowadzących do przejść podziemnych są zbyt strome. Sugeruje się dostosowanie zjazdów przy schodach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Perony przystankowe przy Armii Ludowej (Przystanek 05 i 06) są bardzo wąskie, co, biorąc pod uwagę fakt znajdujących się na nich koszy na śmieci, ławek i wiat, bardzo utrudnia poruszanie się.