Węzeł nr 32 - Plac Unii Lubelskiej

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,88 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest dość czytelny, jednak poruszanie się między poszczególnymi przystankami wymaga pokonania dość sporej odległości. Przystanki Plac Unii Lubelskiej 01, 02 i 04 są dość znacznie oddalone od skrzyżowania ulic Puławskiej i Goworka. Sugeruje się rozrzedzenie obiektów małej architektury w celu poprawy funkcjonalności węzła.