Węzeł nr 33 - Plac Narutowicza

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,868 MB

    Węzeł Plac Narutowicza jest dość rozległy, z dużą liczbą przystanków, jednak ich rozmieszczenie oraz układ ciągów pieszych pozwalają na dobrą orientację w węźle osobom na co dzień niekorzystającym z niego. Centralną część węzła stanowi plac z wieloma alejkami łączącymi wszystkie jego krańce, co sprawia, że użytkownicy mają po kilka możliwych dróg dojścia pomiędzy poszczególnymi przystankami, bez znaczącego wydłużenia przebytej drogi. W skład węzła wchodzi aż 14 przystanków, z czego na co dzień wykorzystywanych jest 9 (tylko 5 z nich przez więcej niż jedną linię). Z jednej strony może to prowadzić do dezorientacji użytkowników, z drugiej jednak daje spore możliwości w wykorzystywaniu węzła w sytuacjach nadzwyczajnych i okazjonalnych.