Węzeł nr 34 - Plac Zawiszy

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,69 MB

    Węzeł jest rozległy - przejście pomiędzy przystankami zajmuje sporo czasu. Po drodze na przystanki tramwajowe Plac Zawiszy 13 i 14 znajdują się nieczynne schody na perony WKD Ochota, które znacznie utrudniają dotarcie na ww. przystanki. Warto poszerzyć, w miarę możliwości, przystanki tramwajowe na badanym węźle, co poprawi komfort korzystania z niego. Ze względu na znaczny ruch na węźle, zwłaszcza w kierunku wschód-zachód, dobrym rozwiązaniem byłaby budowa estakady łączącej Al. Jerozolimskie z ul. Grójecką.