Węzeł nr 35 - Plac Szembeka

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,523 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Należy wytyczyć przejście dla pieszych przez ulicę Augustyna Kordeckiego. Zaleca się uporządkowanie elementów zagospodarowania przestrzeni w okolicy przystanku Plac Szembeka 02, tak aby nie utrudniały przejścia pieszym. Usunięcie skrzynki elektrycznej, pawilonów handlowych, wprowadzenie zakazu parkowania w okolicy przystanku.