Węzeł nr 38 - Rondo ONZ

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,12 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. W celu poprawy wygody korzystania z węzła sugeruje się modernizację nawierzchni chodników. Warto zastosować system sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych.