Węzeł nr 39 - Rondo Starzyńskiego

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,10 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Sugeruje się stworzenie dogodniejszej drogi dostępu do przystanku PKP ZOO dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Należy rozważyć umieszczenie chodnika dla pieszych wzdłuż ścieżki rowerowej, wykorzystywanej jako droga alternatywna.