Węzeł nr 4 - Dworzec Centralny

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,14 MB

    Przejścia między przystankami są w większości realizowane pod ziemią. Dzięki temu przejścia dla pieszych występują sporadycznie. Pozwoliło to na skrócenie czasu dojść. W przejściach podziemnych wyraźnie da się odczuć nieprzyjemne zapachy pochodzące z barów, kebabów. W okolicach przystanku Dworzec Centralny 02 koczują bezdomni. Dojścia na przystanki Dworzec Centralny 31-40 w większości są realizowane drogami alternatywnymi.