Węzeł nr 40 - Rondo Waszyngtona

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,619 MB

    Na terenie węzła istnieje bardzo jasny i czytelny dla użytkownika układ dojść do wszystkich przystanków tramwajowych i autobusowych. Mimo dość dużej liczby przystanków komunikacji zbiorowej na terenie węzła, odległości i drogi dojścia pomiędzy nimi są krótkie. Po oddaniu do użytku remontowanych wejść do przejścia podziemnego odległości te jeszcze się zmniejszą. Rozpatrywany węzeł nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności istniejące przejście podziemne. Jest to bardzo istotny aspekt dla opisywanego węzła z uwagi na jego kluczową rolę w obsłudze znajdującego się tuż obok Stadionu Narodowego.