Węzeł nr 41 - Wiatraczna

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,58 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Rozwiązaniami zmniejszającymi zagrożenie na odcinku drogi z przejściem przez Al. J. Waszyngtona mogą być: odsunięcie przejścia dla pieszych o kilka metrów od ronda, ustawienie dodatkowych tablic ostrzegawczych, wprowadzenie sygnalizacji świetlej itp. Poruszanie się w obrębie omawianego węzła ułatwiłoby poprawienie nawierzchni - obecnie w części stanowią one stare, nierówno ułożone płyty chodnikowe.