Węzeł nr 42 - Rondo Żaba

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,566 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Węzeł nie posiada przejść podziemnych, więc nie sprawia problemu w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym ruchowo.