Węzeł nr 43 - Saska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,566 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Zauważono jednakże kilka niedogodności, wśród których wyróżnić należy wąskie chodniki przy przystankach Saska 03 i 04, miejscami powoduje utrudnienia w przemieszczaniu się. Sugerowane jest poprawienie dostępności węzła dla osób niepełnosprawnych, nawet w podstawowym zakresie, nie wymagającym przebudowy infrastruktury.