Węzeł nr 44 - Wołoska / Rzymowskiego / Marynarska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,250 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przystanki są ulokowane stosunkowo blisko siebie (jak na tak rozległe skrzyżowanie dróg), co zapewnia sprawne przemieszczanie się pomiędzy nimi. Wyjątkiem jest przystanek Rzymowskiego 05, położony w znacznej odległości od skrzyżowania.