Węzeł nr 45 - Plac Zamkowy

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,46 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie ww. węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Sugeruje się umożliwienie korzystanie ze schodów ruchomych oraz wind w porze nocnej.