Węzeł nr 5 - Dworzec Stadion / Al.Zieleniecka

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 2,84 MB

    Dotarcie do przystanku Al. Zieleniecka 01 wiąże się z przekroczeniem linii tramwajowych w miejscu oznaczonym i z sygnalizacją świetlną. Jest ona jednak często "ignorowana" przez pieszych śpieszących się na przystanek autobusowy. Połączenie stacji PKP Stadion z przystankiem Al. Zieleniecka 07 prowadzi przez drogę gruntową i nierówno ułożone płyty chodnikowe. Często w tym miejscu zbierają się też duże kałuże z wód opadowych, całkowicie blokujące możliwość przejścia w tym obszarze. W obrębie omawianego węzła nie zastosowano systemu oznakowania dla niewidomych (sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych, nawierzchnia z wypukłą fakturą etc.). Mimo dość dużego natężenia ruchu pieszych perony PKP Stadion są pozbawione wiat przystankowych. W czasie opadów deszczu oczekujący na pociągi zmuszeni są do chowania się w pobliskich podziemiach.