Węzeł nr 6 - Dworzec Wileński

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,99 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny. Skrzyżowanie nie jest gotowe na przyjęcie tak dużej liczby pojazdów jak obecnie w godzinach szczytu. Sytuacja ta zmieni się po wybudowaniu stacji metra wraz z przejściami podziemnymi. Problemem jest nierówna nawierzchnia na ciągach pieszych oraz brak wiat na niektórych przystankach. W obrębie omawianego węzła nie zastosowano systemu oznakowania dla niewidomych (sygnalizacja dźwiękowa na przejściach dla pieszych, nawierzchnia z wypukłą fakturą etc.).