Węzeł nr 7 - Dworzec Wschodni

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,51 MB

    Z obydwu stron Dworca Wschodniego zlokalizowano pętle autobusowe. Przystanki są położone w znacznych odległościach od siebie, do przejścia jest nawet kilkaset metrów. Dworzec nie jest w żaden sposób przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak wiat na przystankach Dw. Wschodni (Kijowska) 04, 05, 06, 07 i 12. Jest to uciążliwe przy długim oczekiwaniu na autobus.