Węzeł nr 8 - Dworzec Zachodni

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 7,37 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, niestety poruszanie się między przystankami sprawia dużo trudności z racji znacznych odległości. Przejście dla pieszych przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 jest dość znacznie oddalone od przystanku Rondo Zesłańców Syberyjskich, a pas zieleni rozdzielający jezdnię nie jest odgrodzony, skutkiem czego piesi masowo korzystają z (niedozwolonego) przejścia przez pas zieleni a następnie przez trzypasmową, ruchliwą ulicę poza wytyczonym miejscem. Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich windy dla niepełnosprawnych nie działają (są zdewastowane) oraz wydobywa się z nich nieprzyjemny zapach. Brudne i odpychające zapachem przejścia podziemne między dworcem PKS a peronami PKP. Na całym obszarze PKP Wola i Dw. Zachodniego brak jakichkolwiek przystosowań do ruchu osoby niepełnosprawnej. Ruch pieszy w obrębie Dw. Zachodniego PKS ograniczany jest przez licznie stojące tam samochody TAXI oraz budki małej gastronomii.