Węzeł nr 9 - Kino Femina

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,28 MB

    Przystanki Kino Femina 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10 zostały rozmieszczone w niewielkich odległościach, co umożliwia sprawne przemieszczanie się w obszarze węzła. Odległość pomiędzy przystankami autobusowymi Kino Femina 08 oraz Kino Femina 07 można pokonać na dwa sposoby - przechodząc przez pasy z sygnalizacją świetlną lub wybierając przejście przez pasy bez sygnalizacji. Odległości między przystankami są identyczne, niezależnie od wybranej trasy przejścia. Przejście pomiędzy pasami południowymi bez sygnalizacji przez aleję Jana Pawła II, a przystankiem Kino Femina 07 jest utrudnione z powodu zaparkowanych tam samochodów. Duża szerokość chodnika umożliwia swobodny ruch pieszych oraz ustawienie samochodu w pozycji prostopadłej - jednak z powodu braku jednoznacznie wyznaczonych miejsc parkingowych powstają utrudnienia. Zły stan nawierzchni w okolicy przystanku Kino Femina 07 utrudnia poruszanie się. Dla osób niepełnosprawnych może stanowić poważnie zagrożenie.