Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ul. Pileckiego

Ul. Pileckiego położona jest w Warszawie w centralnej części dzielnicy Ursynów. Przebiega ona łukiem z zachodu na południe od ul. Puławskiej do ul. Płaskowickiej, krzyżując się z ulicami Ciszewskiego/Roentgena i Indiry Gandhi. Ulica zlokalizowana jest w rejonie blokowej zabudowy mieszkaniowej. Obecnie na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Ciszewskiego ul. Pileckiego jest dwujezdniowa, a od ul. Ciszewskiego do ul. Płaskowickiej została wybudowana tylko jedna jezdnia, chociaż od dawna ta ulica była przewidywana jako dwujezdniowa.
W związku ze znacznym wzrostem ruchu samochodowego na ul. Pileckiego projektuje się budowę drugiej jezdni tej ulicy na odcinku od ul. Ciszewskiego/ Roentgena do ul. Płaskowickiej, równolegle do jezdni istniejącej. Nowa jezdnia będzie dowiązana do jezdni istniejącej i wlotów ulic poprzecznych. Na całej długości ulica Pileckiego będzie ulicą dwujezdniową, z dwustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową, bezpiecznymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, wyposażonymi w sygnalizację świetlną. Będzie spełniała funkcje komunikacji samochodowej, autobusowej, rowerowej i pieszej.
Charakterystyka ulicy:
 • szerokość jezdni
        - od ul. Ciszewskiego do ul. Gandhi 10,5 m,
        - od ul. Gandhi do ul. Płaskowickiej 7,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do 10,0 m,
 • cztery zatoki autobusowe w miejscach istniejących przystanków,
 • pozostawienie istniejącej ścieżki rowerowej z miejscowym przełożeniem w miejscach kolidujących z projektowaną jezdnią,
 • uzupełnienie chodników do pełnych ciągów po obu stronach ulicy,
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Gandhi,
 • parkingi w rejonie szpitala po stronie jezdni,
 • sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach, na przejściu przy Hospicjum i w rejonie szpitala.


 • W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

  Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ul. Pileckiego na odcinku od ul. Ciszewskiego/ Roentgena do ul. Płaskowickiej w dzielnicy Ursynów.
  Niniejszy raport został opracowany na etapie wystąpienia o decyzję środowiskową na przebudowę ul. Pileckiego na odcinku od ul. Ciszewskiego/ Roentgena do ul. Płaskowickiej w dzielnicy Ursynów i ma na celu wykazanie, na ile projektowana inwestycja wpłynie na stan środowiska w jej rejonie. Zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie planowanej inwestycji na jakość powietrza i klimat akustyczny okolicy.


  Załączniki do raportu o oddziaływaniu na środowisko 8,87 MB

 • Elementy projektu budowlanego


  Plan sytuacyjno-wysokościowy 7,19 MB  Przekrój geotechniczny 1,86 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 8,35 MB

  Plan zagospodarowania terenu 24,4 MB