Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Rewitalizacja ulic Chłodnej i Elektoralnej w Warszawie


Ulica Chłodna to historycznie najważniejszy warszawski trakt komunikacyjny w osi wschód - zachód. W przedwojennej Warszawie była częścią trasy Berlin - Moskwa. Prowadziła ona ulicami: Wolską, Chłodną, przez Plac Teatralny, Plac Zamkowy i dalej mostem Kierbedzia w kierunku Radzymina. Właśnie z powodu znaczenia komunikacyjnego Chłodna była w czasie okupacji wyłączona z getta warszawskiego, dzieląc je na tzw. getto małe i duże.
To właśnie ulicy Chłodnej dotyczyły ambitne plany prezydenta Starzyńskiego na budowę trasy W-Z. Planowany wówczas tunel trasy miał zacząć się na wysokości Hali Mirowskiej, prowadzić pod Ogrodem Saskim, by wyjść ze skarpy obok wiaduktu Markiewicza trafiając w ulicę Karową. Dalej trasa miała biec niewybudowanym do dziś mostem Karowa, by ulicami Okrzei i Ząbkowską poprowadzić do nowego traktu w kierunku Białegostoku. Plany te pokrzyżował wybuch wojny. Powojenni urbaniści powrócili do pomysłu budowy trasy W-Z, lecz zrealizowano ją pod Placem Zamkowym, w ciągu dzisiejszej Alei "Solidarności".
Przedwojenna Chłodna była nie tylko arterią tranzytową. Prestiżu ulicy dodawał też fakt, że znajdowała się ona na przedłużeniu Osi Saskiej - urbanistycznego założenia warszawskiej rezydencji królewskiej wzorowanej na Wersalu autorstwa Matthaeusa Poeppelmanna. Oś Saska zaczyna się na Krakowskim Przedmieściu, prowadzi przez Plac Piłsudskiego i Ogród Saski, a kończy się na Chłodnej właśnie, w miejscu, gdzie dziś stoją pozostałości koszar Wielopolskich (obecnie jednostka Straży Pożarnej oraz restauracja).
W czasach królewskich ulice Elektoralna i Chłodna miały olbrzymie znaczenie. Prowadziły na pole elekcyjne znajdujące się przy dzisiejszym zbiegu ulic Obozowej i Ostroroga. Chłodna była również ważną ulicą mieszkaniowo-handlową. Wzdłuż całej jej długości znajdowały się sklepy, warsztaty i różnego rodzaje lokale. Była zabudowana gęsto kamienicami, z których do dziś przetrwało zalewie kilka. Prawie wszystkie spalono po upadku Powstania Warszawskiego, inne przetrwały powojennej odbudowy. Chłodna oraz Elektoralna ma przejść taką metamorfozę, jaką przeszło Krakowskie Przedmieście. Władze dzielnicy chcą, by stały się "salonem Woli".

Wyświetl większą mapę

Ulica Chłodna ma być ulicą o uspokojonym ruchu, wyłożona materiałami wysokiej jakości: granitem, bazaltem, klinkierem oraz zupełnie nowymi w Warszawie prostokątnymi płytami chodnikowymi. W miejsce betonowych latarni powracają pastorały, odbudowane zostaną też tory tramwajowe o szerokim rozstawie osi, po których okazjonalnie będzie jeździł tramwaj konny. Projektanci remontu ulicy postarali się o zaznaczenie na ulicy jej historii. Zachowane zostaną podjazdy do bram zburzonych kamienic, sama zaś historyczna pierzeja ulicy odciśnięta zostanie w posadzce w postaci linii z klinkierowych cegieł. Specjalna instalacja-pomnik stanie w miejscu, w którym w czasie okupacji stała drewniana kładka łącząca małe i duże getto.
Należy podkreślić, że poniższe materiały prezentują przede wszystkim remont ulic Chłodnej oraz Elektoralnej. Poprawią one estetykę, która niewątpliwie osiągnie bardzo wysoki poziom. Aby cały projekt nazwać rewitalizacją, konieczne jest podjęcie szeregu innych działań, takich jak: stworzenie miejsc spotkań (kawiarnie, sklepy, miejsca pracy) oraz organizowanie wydarzeń (kulturalnych i nie tylko), które przyciągną ludzi i dzięki którym to miejsce będzie tętnić życiem. Jest to duże pole do popisu dla władz dzielnicy oraz społeczności lokalnej. Te i inne problemy poruszono również w artykule Grupy M20, którego lekturę polecamy. W pierwszym etapie rekonstrukcji zostanie poddana Chłodna i Elektoralna od Alei Jana Pawła II do ulicy Żelaznej. Poniżej prezentujemy cały projekt.W dokumencie m.in.:

 • Rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne
 • Opis małej architektury
 • Projekt gospodarki drzewostanem
 • Projekt szaty roślinnej

  Niniejsze opracowanie sporządzone zostało jako część projektu wykonawczego rewitalizacji ul. Chłodnej - etap 1 tj. pomiędzy ul. Elektoralną i ul. Żelazną ( łącznie z skrzyżowaniem Chłodnej i Żelaznej)

  Plan orientacyjny 1,27 MB

  Projekt organizacji ruchu 9,02 MB

  Waloryzacja historyczna 7,21 MB

  Mała architektura 3,13 MB

  Wzory posadzek i pól chodnikowych 1,65 MB

  Kompozycja posadzek - detal 7,92 MB

  Projekt zagospodarowania terenu - kompozycja posadzki 1,65 MB

  Most Getta 1,92 MB