Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


SISKOM - Działalność

Sztandarowe akcje:
Dolina Rospudy             Buspas na ul.Modlińskiej             Marsa-Żołnierska

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną non-profit - propagującą wiedzę na temat drogownictwa, komunikacji i planowanych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie poprzez:
  • prowadzenie strony internetowej www.siskom.waw.pl,
  • aktywne uczestniczenie w konsultacjach społecznych i w rozprawach administracyjnych będących częścią procesu lokalizacyjnego inwestycji drogowych,
  • zgłaszanie uwag do konsultowanych projektów inwestycji komunikacyjnych,
  • prowadzenie badań ankietowych w tematyce zwiazanej z drogownictwem i komunikacją,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu drogownictwa i komunikacji,
  • organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny komunikacji, ochrony środowiska, z przedstawicielami innych stowarzyszeń oraz ze studentami,
  • pisanie artykułów i notek prasowych, współpracę z dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, udzielanie wywiadów, publiczne wyrażanie stanowiska i opinii stowarzyszenia.
W celu realizacji celów statutowych współprcujemy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami ekologicznymi oraz przyrodniczymi:
- Fundacja Ja Wisła,
- OTOP - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
- WWF Polska,
- Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
- CMOK - Chrońmy Mokradła,
- CEE Bankwatch,
- Eko-Blizne-Groty,
- Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły,
- Komitet Obywatelski Łomianki.