ANKIETA
Zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt

          Poniższa ankieta została opracowana na potrzeby pracy magisterskiej realizowanej w ramach specjalności Ochrona Przyrody na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematem pracy jest próba rozpoznania problemu śmiertelności dzikich zwierząt na drogach w Polsce, zaś ankieta ma na celu zebranie od Kierowców informacji dotyczących miejsc i okoliczności, w jakich przydarzył im się wypadek drogowy bądź warunków, w których obserwowali na poboczu potrącone zwierzęta.
          Zestaw pytań został dobrany w taki sposób, aby stanowił uzupełnienie dla pozostałych metod inwentaryzacji śmiertelności. Państwo, jako użytkownicy dróg, jesteście najbliżej poruszanego problemu, dlatego Państwa doświadczenia stanowiłyby bardzo istotne źródło informacji przyczyniające się do wstępnego określenia skali zjawiska.
          Państwa pomoc pozwoli na opracowanie materiału umożliwiającego bardziej skuteczne działanie służb i bardziej świadome projektowanie dróg i autostrad z korzyścią dla przyrody i naszego bezpieczeństwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wynikami przeprowadzonej ankiety, proszę o podanie swojego adresu e-mail.

Dziękuję za pomoc!
Sylwia BorowskaImię i nazwisko lub nick (nieobowiązkowe):


Adres poczty elektronicznej (nieobowiązkowe):


W jakim województwie Pani/Pan mieszka? (proszę wybrać z listy)   


1. Płeć

Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek

16 - 26 lat
27 - 37 lat
38 - 48 lat
49 - 59 lat
60 i więcej lat

3. Czy kiedykolwiek brał(a) Pan(i) udział w zdarzeniu drogowym (wypadek bądź kolizja) z dzikim zwierzęciem?

Tak, jako kierowca  (jeżeli więcej niż raz - należy wypełnić oddzielne ankiety dla każdego przypadku)
Tak, jako pasażer  (przejdź do pytania nr 6)
Nie  (przejdź do pytania nr 18)

Pytania 4 i 5 wypełniają tylko kierujący pojazdami

4. Jak długo posiadał(a) Pan(i) prawo jazdy w chwili zdarzenia drogowego?

mniej niż 5 lat
5 - 10 lat
11 - 20 lat
21 - 40 lat
powyżej 40 lat

5. Ile kilometrów przejechał(a) Pan(i) jako kierowca?

poniżej 20 000 km
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
powyżej 200 000 km

6. W jakim okresie doszło do zdarzenia drogowego z dzikim zwierzęciem?

przed 1996 rokiem
w latach 1997 - 2000
w latach 2001 - 2005
w 2006 roku

7. W jakiej porze roku doszło do zdarzenia drogowego?

wiosna
lato
jesień
zima

8. O jakiej porze dnia doszło do zdarzenia drogowego?

świt
dzień
zmierzch
noc

9. W jakim województwie miało miejsce zdarzenie drogowe?


10. Czy podczas zdarzenia drogowego odniósł(a) Pan(i) obrażenia ciała?

Tak
Nie

11. Czy podczas zdarzenia drogowego poniósł(a) Pan(i) straty materialne?

Tak
Nie

12. Czy powiadomił(a) Pan(i) jakiekolwiek służby (np. policję, straż miejską, służby drogowe, nadleśnictwo, inne) o zdarzeniu drogowym?

Nie
Tak (kogo?)  

13. Jakie dzikie zwierzę uczestniczyło w zdarzeniu drogowym? (proszę ewentualnie określić gatunek)

Duży ssak:
         łoś          jeleń          sarna          dzik          wilk          ryś


Średni ssak:
         lis          borsuk          bóbr          wydra          kuna          tchórz          zając          jenot


Inne:  

14. W jakim otoczeniu drogi doszło do zdarzenia drogowego?

las
pole
łąka
teren zabudowany
teren podmokły (pobliże stawu, jeziora, rzeki)

15. Na drodze jakiej kategorii doszło do zdarzenia drogowego?

krajowa - autostrada (A1, A2, A4, A6 lub A18)
krajowa - pozostałe drogi
wojewódzka
powiatowa
gminna

16. Przy jakiej widoczności doszło do zdarzenia?

dobrej
ograniczonej

17. Dzikie zwierzę

znajdowało się na drodze
nagle wybiegło (wleciało) na drogę

18. Czy zdarza się Panu(i) widzieć potrącone dzikie zwierzęta na drogach lub w ich bezpośrednim otoczeniu?

Tak, bardzo często (co najmniej raz w tygodniu)
Tak, często (co najmniej raz w miesiącu)
Tak, rzadko (co najmniej raz w roku)
Tak, bardzo rzadko (co najmniej raz na kilka lat)
Nie   (przejdź do pytania nr 22)

19. Jakie potrącone dzikie zwierzęta zdarza się Panu(i) widzieć? (proszę ewentualnie określić gatunek)

Duży ssak:
         łoś          jeleń          sarna          dzik          wilk          ryś

Średni ssak:
         lis          borsuk          bóbr          wydra          kuna          tchórz          zając          jenot

Mały ssak:
         jeż          łasica          gronostaj          gryzonie

Inne małe zwierzęta (płaz,gad - miejsca ich masowej śmiertelności)

Ptak  


20. W jakim otoczeniu drogi zdarza się Panu(i) najczęściej widzieć potrącone dzikie zwierzęta?

las
pole
łąka
teren zabudowany
teren podmokły (pobliże stawu, jeziora, rzeki)

21. W pobliżu drogi jakiej kategorii zdarza się Panu(i) najczęściej widzieć potrącone dzikie zwierzęta?

krajowa - autostrada (A1, A2, A4, A6 lub A18)
krajowa - pozostałe drogi
wojewódzka
powiatowa
gminna

22. Czy uważa Pan(i), że powinno się oznakować "czarne punkty" informujące o częstych zdarzeniach drogowych z udziałem dzikich zwierząt?

Tak
Nie

23. Pytania, uwagi, komentarze