Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Łódź (Stryków) - Warszawa (Konotopa)   Warszawa - Kukuryki   obwodnica Mińska Mazowieckiego  

Autostrada  

PRZEBIEG: Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa - Siedlce - Kukuryki;   długość 657 km.


Autostrada A2 - część europejskiej trasy E30 z Cork (Irlandia) do Omska (Rosja). W Polsce docelowo ma przebiegać na trasie Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa - Siedlce - Kukuryki. Na przejściu granicznym w Świecku będzie łączyć się z niemiecką autostradą A12.
Pierwsze fazy budowy tej trasy można już odnotować w latach 1937-1943. W 1937 roku otwarto odcinek autostrady z Berlina do Frankfurtu nad Odrą (Dzisiejszy węzeł Frankfurt Oder - Sud z drogą krajową B87). Wtedy to trwały już pracy przy budowie autostrady, która miała być obwodnicą Frankfuru nad Odrą w dzisiejszym jej przebiegu. W latach 1937-1939 budowa była prowadzona od na odcinku od węzła Frankfurt Oder Sud - Reppen (Rzepin) na odcinku 23km. Budowę rozszerzono na cały odcinek do Poznania po jego zajęciu we wrześniu 1939 roku kiedy to zdecydowano o budowie szybkiego połączenia drogowego stolicy Niemiec - Berlina ze stolicą nowopowstałego Wartheland (Kraju Warty) czyli Posen (Poznania). Budowa mimo dużego zaawansowania prac ziemnych nigdy nie została ukończona i ostatecznie porzucona w 1943 roku kiedy gospodarka Niemiec w całości została przestawiona na tory wojenne.
Budowę podjęto ponownie w 1950 roku kiedy po podpisaniu traktatu o granicy państwowej między Polską i NRD postanowiono otworzyć przejście graniczne w ciągu od dawna budowanej autostrady. Wtedy zbudowano brakujący odcinek o długości 4,3km po stronie niemieckiej wraz mostem na Odrze. Autostrada miała na tym odcinku przekrój jednojezdniowy. Drugą jezdnię dobudowano po stronie niemieckiej w roku 1992. Po stronie polskiej w tym samym czasie zbudowano jednojezdniowy odcinek o długości 18km po śladzie budowanej autostrady ale stał się on zwykłą drogą krajową. Po stronie polskiej dobudowano drugą jezdnie na odcinku 3km w latach 1994-1997 wraz z budową drugiego mostu na Odrze.
W okresie PRL pojawiły się plany budowy autostrady Berlin - Moskwa tzw. Olimpijki, z okazji Olimpiady w Moskwie w 1980. Jednak z powodu kryzysu gospodarczego zbudowano w Polsce tylko jeden krótki odcinek od Wrześni do Konina, oddany do użytku w latach 80-tych XX wieku. Na dobre budowa A2 ruszyła dopiero w 2001 roku kiedy wykonano odcinek 254 km obejmujący trasę z Nowego Tomyśla do Strykowa (wraz z jego obwodnicą). Podjęta w 2009 roku budowa autostrady wykorzystała zbudowaną w latach 50-tych drogę krajową nr 2 a także od lat 30-tych XX wieku autostradę która miała połączyć Berlin i Poznań. Powstał również odcinek ze Strykowa do Warszawy, którego budowa ruszyła latem 2010 roku. Cały odcinek od granicy z Niemcami do Warszawy był gotowy w czerwcu 2012 roku. Na wschód od Warszawy budowa A2 ruszyła w 2009 roku, kiedy rozpoczęto wykonywanie obwodnicy Mińska Mazowieckiego otwartej w sierpniu 2012 roku. Do 2020 roku autostrada powinna dotrzeć do Siedlec. Dalsza budowa pomiędzy Siedlcami, a wschodnią granicą Polski jest uzależniona od prognozowanego natężenia ruchu. Na chwilę obecną brak uzasadnienia ekonomicznego, by A2 pomiędzy Siedlcami, a Kukurykami (Gr) powstała przed 2020 rokiem.

Informacje o autostradzie A2 w Wikipedii

Strona operatora A2 na odcinku Świecko-Konin - Autostrada Wielkopolska

Rozwój autostrady A2 w Polsce i dalsze plany budowy

     

AUTOSTRADA A2 NA TERENIE MAZOWSZA:

A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do KonotopyAutostrada A2 wjedzie na Mazowsze północnym skrajem Puszczy Bolimowskiej. Potem minie miejscowość Wiskitki,w której będzie można zjechać na drogę nr 50, czyli obwodnicę Warszawy dla TIR. Po kilkunastu kilometrach i minięciu okolic Baranowa i Jaktorowa, dotrze w pobliże Grodziska Mazowieckiego. Potem po kolei ma mijać od północy: Milanówek, Brwinów, Pruszków i Piastów. Od Pruszkowa do granic Warszawy A2 ma być bezpłatna. Do Warszawy wjedzie w Ursusie, tuż za wsią Konotopa. Tu podzieli się na dwie arterie - Trasę AK w kierunku mostu Grota-Roweckiego i Południową Obwodnicę Warszawy biegnącą skrajem Ursusa i Włoch, a potem przez Ursynów i Wawer.
Mazowiecki odcinek autostrady od zachodniej granicy województwa do stolicy będzie miał 44 kilometry długości.

Powiązania A2 z drogami publicznymi na terenie Mazowsza na zachód od Warszawy:
- węzeł WISKITKI - z drogą krajową nr 50 Sochaczew-Mińsk Mazowiecki
- węzeł GRODZISK - z drogą wojewódzką nr 579 Błonie-Grodzisk Mazowiecki
- węzeł PRUSZKÓW - z drogą wojewódzką nr 718 Pruszków- Wojcieszyn
- węzeł KONOTOPA - z projektowanymi drogami ekspresowymi S-2, S-7 i S-8

Więcej informacji na stronie Autostrada A2 od granicy województwa mazowieckiego do Konotopy

A2 na odcinku Warszawa (węzeł "Lubelska") - Kukuryki (granica z Białorusią)

21 listopada 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA a konsorcjum firm DHV Polska, DRO-Konsult oraz MGGP S.A. na opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A2 na odcinku Warszawa - Kukuryki (granica z Białorusią). W związku z wymaganiami Prawa ochrony środowiska oraz postępem metodycznym w ocenach oddziaływania dróg na środowisko i pojawieniem się nowych uwarunkowań środowiskowych (w tym zwłaszcza nowych obszarów prawnie chronionych), koniecznym się stało opracowanie co najmniej dwóch całkowicie różnych wariantów lokalizacji inwestycji. Nie dotyczy to jedynie krótkiego odcinka przygranicznego między węzłem "Dobryń", (przy którym znajduje się terminal do odpraw celnych w Koroszczynie) a mostami granicznymi w Kukurykach, ustalonego porozumieniami międzynarodowymi, gdzie przyjęto przebieg bezwariantowy. Na podstawie aktualnych analiz techniczno-funkcjonalnych i środowiskowych opracowano następujące warianty przebiegu autostrady A-2:


Mapa orientacyjna wariantów A2 na odcinku Warszawa - Kukuryki 9,29 MB


Więcej informacji na stronie - Działania informacyjno konsultacyjne dotyczące autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki


A2 - Obwodnica Mińska Mazowieckiego

4 stycznia 2008 roku została wydana decyzja lokalizacyjna dla obwodnicy Mińska Mazowieckego w ciągu autostrady A2. Planowana obwodnica o długości około 20,85 km, przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi nr 2 na zachodzie, w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie wsi Ryczołek. Przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn.
11 Października 2008 GDDKiA Warszawa ogłosiła przetarg ograniczony na budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego z terminem realizacji 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:
 • klasa drogi A (autostrada)
 • prędkość projektowa 120 km/h
 • 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,75 m, plus 3-metrowe pasy awaryjne z dwoma 0,5 m opaskami i poboczami ziemnymi mającymi minimum 1,25 m.
  W ciągu trasy obwodnicy planowane są:
 • 3 węzły drogowe (Arynów, Lotnisko i Ryczołek)
 • 5 wiaduktów w ciągu A2
 • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
 • 1 obiekt mostowy
 • 1 kładka dla pieszych
 • 13 przepustów
 • 1 przejście dla zwierząt średnich i 1 przejście dla zwierząt dużych
 • 2 miejsca obsługi podróżnych
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
 • 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną o szerokości min. 10 m.
 • budowa 35 km dróg dojazdowych.

 • Obwodnica Mińska Mazowieckiego 3,72 MB


  Plany projektowanej autostrady A2


  Od granicy z Niemcami do Nowego Tomyśla:


  Rzepin - Torzym  Łagów - Jordanowo  Jordanowo - Myszęcin  Myszęcin - Trzciel

  Trzciel - Nowy Tomyśl


  Od Strykowa do Bolimowa:  Skala 1:100 000

  Mapy w skali 1:25 000 :

  Węzeł Stryków


  Brzeziny


  Łyszkowice


  Łyszkowice - Nieborów


  Nieborów


  Bolimów


  Od Bolimowa do Konotopy:


  Plan sytuacyjny skala 1:300 000


  Skala 1:100 000

  Mapy w skali 1:25 000 :

  Bolimów, Wiskitki  Baranów, Jaktorów  Grodzisk Mazowiecki, Tłuste  Milanówek, Brwinów  Pruszków, Konotopa  Węzeł "Grodzisk" (Grodzisk Mazowiecki)
  Skala 1 : 5000


  Od Konika Starego do granicy z Białorusią:

  Mapy w skali 1:25 000 :

  Konik Stary, Dębe Wielkie


  Obwodnica Mińska Mazowieckiego


  Kałuszyn (Ryczołek)


  Mrozy - Kotuń


  Kotuń


  Siedlce (Swoboda)


  Siedlce (Białki)


  Siedlce - Mordy


  Mordy


  Łukowisko


  Huszlew


  Biała Podlaska-Zach.


  Biała Podlaska-Wsch.


  Rokitno


  Krzna


  Dobryń - granica
  Autostrada A2 - plany sytuacyjne.
  Odcinek Stryków - Wiskitki

  Skala 1:5 000


  Kilometr 363-364
  Węzeł Stryków I


  Kilometr 368-369
  MOP Nowostawy, Niesułków


  Kilometr 378-379
  Punkt Poboru Opłat "Rozdzielna"


  Kilometr 385-386
  Węzeł Łyszkowice


  Kilometr 394-395
  MOP Parma, Polesie


  Kilometr 397-398
  Węzeł Nieborów


  Kilometr 410-411
  MOP Bolimów, Mogiły


  Kilometr 419-420
  Węzeł Wiskitki


  Typowe przekroje poprzeczne w nasypie

  Skala 1:100