Węzeł nr 28 - PKP Służewiec

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,16 MB

    Aktualnie węzeł jest w trakcie przebudowy wynikającej z rozbudowy ul. Marynarskiej (węzeł z trasą N-S). W związku z powyższym analizę tego węzła należy traktować jako analizę stanu tymczasowego. Połączenie peronu PKP z pozostałymi przystankami jest znaczącą wydłużone, ponieważ aby przejść na drugą stronę ulicy Marynarskiej należy dojść aż do świateł przy ulicy Taśmowej - nie ma możliwości przejścia pod wiaduktem. W celu poprawy estetyki węzła oraz wygody korzystania z niego należy umiejscowić przy przystankach wiaty bądź ławki przystankowe.