Węzeł nr 29 - PKP Wesoła

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,52 MB

    System komunikacji miejskiej w obrębie badanego węzła jest czytelny, a poruszanie się między przystankami nie sprawia trudności. Przystanek PKP Wesoła jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wskazanym jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z węzła przez osoby niewidome oraz zwiększających ich bezpieczeństwo.