Węzeł nr 36 - Al.Lotników / Puławska

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 0,344 MB

    Ruch w węźle jest bardzo duży ze względu na możliwość dogodnych przesiadek oraz bazarki, sklepy, restauracje itp. W obszarze węzła znajduje się bazar (wzdłuż ulicy Puławskiej, od strony ul. Wałbrzyskiej), restauracja McDonald's, Bazar Smyczkowa, sklep Mokpol, wiele pojedynczych ulicznych stoisk z warzywami, ubraniami itd. Niepotrzebny krawężnik utrudnia przemieszczanie się pomiędzy przystankiem Al. Lotników 06 a pozostałymi. Jedyny podjazd jest bardzo wąski. Mimo iż węzeł jest jednopoziomowy, trudno poruszać się pomiędzy przystankami osobom niepełnosprawnym, rodzicom z wózkami, osobom starszym.