Węzeł nr 37 - Rondo Radosława

W dokumencie m.in.:

  • Opis węzła
  • Liczba kursów linii transportu zbiorowego dla poszczególnych przystanków
  • Macierz czasów standardowych [min/max]
  • Macierz odległości

    Plan węzła w skali 1 : 500 1,91 MB

    Nawierzchnia chodników jest w słabym stanie technicznym. Należy wymienić nawierzchnię uszkodzonych chodników i zadbać o estetykę węzła w celu poprawy komfortu korzystania z niego.