Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


A U T O B U S Y   I   T R A M W A J E

DWORZEC AUTOBUSOWY WARSZAWA WSCHODNIA MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W AL. JEROZOLIMSKICH OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ PRZEDŁUŻENIE TRASY TRAMWAJOWEJ DO ZĄBEK TRASA TRAMWAJOWA DO WILANOWA TRASA TRAMWAJOWA DO PIASECZNA MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W-Z TRASA TRAMWAJOWA DO WPT NA SIEKIERKACH TRASA TRAMWAJOWA NA GOCŁAW MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W Al. JANA PAWŁA II BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ BEMOWO - Ul. KASPRZAKA

Zarząd Transportu Miejskiego

Miejskie Zakłady AutobusoweTramwaje WarszawskiePomimo rozwijającej się motoryzacji indywidualnej, podstawę systemu transportowego Warszawy będzie stanowić transport publiczny, a jego jakość będzie decydować o sprawnym funkcjonowaniu metropolii, a zwłaszcza jej części śródmiejskiej. W obszarze Śródmiejskim tworzone będą strefy ruchu uspokojonego, gdzie obowiązywał będzie zakaz ruchu indywidualnego i samochodów ciężarowych oraz strefy ruchu pieszego i rowerowego, w których występować będzie bezwzględny zakaz ruchu zmotoryzowanego.

T R A M W A J E

Aktualna sieć tras tramwajowych

Warszawa dysponuje dość dobrze rozwiniętą siecią tras tramwajowych o łącznej długości ok. 433 km, jednak podróże tramwajami są uciążliwe, a średnia prędkość przejazdu (około 18,3 km/h) oraz jakość usług są zdecydowanie niezadowalające. Największą bolączką jest stary, zużyty tabor, zbyt głośnie torowiska, brak systemu sterowania ruchem. Przystanki tramwajowe są źle wyposażone, a możliwość łatwej zmiany środka transportu (np. na autobus) mocno utrudniona. W ciągu doby warszawskie tramwaje i przewożą około 900 tys. pasażerów, co stanowi blisko 36% ogółu podróżujących po Warszawie komunikacją miejską.
Ponad 780 tys. (48,8%) mieszkańców Warszawy mieszka w odległości maksimum 500 m od przystanku tramwajowego (w promieniu do 300 m – 501 tys., tj. 31,4%). Tramwaj, jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu w mieście, powinien w najbliższych latach przejąć większość podróży niepieszych po Warszawie. By to osiągnąć konieczna jest modernizacja istniejących tras oraz budowa nowych linii, zwłaszcza szybkiego tramwaju oraz zakup nowego taboru. Tramwaj będzie lepiej konkurować z innymi środkami komunikacji gdy podniesiona zostanie średnia prędkość przejazdu oraz zmniejszony zostanie hałas komunikacyjny od torowiska.

Schemat pochodzi ze strony Tramwar
Autor: Jacek Karst

Rozwój sieci tras tramwajowych

Prezentacja
Zawiera aktualne plany inwestycyjne Tramwajów Warszawskich.

Prezentacja w większej rozdzielczości - Kliknij tutaj


Modernizacja tras tramwajowych będzie polegać na poprawieniu stanu torowisk i zasilania, na przebudowie przystanków oraz na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, dzięki któremu można będzie zapewnić tramwajom pierwszeństwo w ruchu.
W pierwszej kolejności planowana jest modernizacja czterech tras tramwajowych:
 • Gocławek - Al. Jerozolimskie - Banacha
 • Rondo Starzyńskiego - pl. Zawiszy
 • Piaski - al. Jana Pawła II - Rakowiecka
 • Cmentarz Wolski - Dworzec Wileński

  Zbudowane zostaną nowe trasy tramwajowe m.in.:
 • Bemowo - Młociny (linia oddana w 2006 roku)
 • Banacha - pl. Unii Lubelskiej - Wilanów
 • Młociny - most Północny - Tarchomin
 • Tarchomin - Żerań

  W dalszej kolejności konieczna będzie budowa nowych linii tramwajowych do Janek, Piaseczna, Łomianek. Po 2020 roku planuje się dalsze wydłużanie tras tramwajowych tak, by skutecznie obsługiwały peryferyjne dzielnice stolicy. W ostatnim czasie za sprawą SISKOM zaczęto też myśleć nad tramwajem do Ząbek.

  PREZENTACJA
  Nowe trasy tramwajowe w Warszawie     5,94 MB
 • A U T O B U S Y

  Najwięcej pasażerów (około 60% korzystających z komunikacji publicznej) w Warszawie i okolicach korzysta z komunikacji autobusowej. Ma ona tą przewagę nad komunikacją tramwajową, że można dynamicznie zmieniać przebieg linii autobusowych, dopasowując je do aktualnych zapotrzebowań mieszkańców Warszawy, a w dobie gwałtownie rozwijających się dzielnic peryferyjnych stolicy szybko zapewnić niezbędną komunikację zbiorową dla nowo powstających osiedli.
  Miasto będzie dążyć do polepszenia komunikacji autobusowej, przede wszystkim na trasach nie obsługiwanych przez transport szynowy. Zakupiony zostanie nowoczesny niskopodłogowy, klimatyzowany, komfortowy tabor oraz usprawnione zostaną węzły przesiadkowe. Na zatłoczonych odcinkach ulic tworzone będą wydzielone pasy ruchu dla autobusów, kontrabasy, wspólne trasy tramwajowo - autobusowe (TTA) lub wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe (PAT) i inne formy organizacji ruchu zapewniające szybki przejazd autobusów. Ten podsystem komunikacji publicznej także będzie objęty zintegrowanym zarządzaniem ruchem, co pozwoli autobusom utrzymywać ruch zgodnie z rozkładem jazdy. W ścisłym centrum miasta rozszerzona zostanie strefa ulic z ograniczeniami dla ruchu indywidualnego i dopuszczonym ruchem autobusowym (np. ul. Krakowskie Przedmieście).
  Konieczne też będzie przeprowadzenie racjonalizacji przebiegu linii tramwajowych i autobusowych, czyli uproszczenie układu linii tramwajowych, dostosowanie układu linii autobusowych do systemu tras komunikacji szynowej i eliminacja konkurencji pomiędzy autobusami i transportem szynowym na tych samych trasach. Racjonalizacja umożliwi wprowadzenie regularnej częstotliwości kursowania tramwajów, dogodniejsze korzystanie z przystanku bez konieczności dochodzenia do tramwajów różnych linii i w efekcie ograniczenie liczby wagonów oraz zmniejszenie kosztów obsługi transportu zbiorowego.

  Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie

  Dokument zawiera m.in.:

 • INWENTARYZACJA PASÓW DLA AUTOBUSÓW W WARSZAWIE WRAZ Z OCENĄ ICH FUNKCJONOWANIA
 • UZASADNIENIE WPROWADZANIA PASÓW AUTOBUSOWYCH – ZALETY I WADY ROZWIĄZANIA
 • PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ W MIASTACH EUROPEJSKICH
 • KRYTERIA WYBORU LOKALIZACJI PASA AUTOBUSOWEGO
 • INWENTARYZACJA PROPOZYCJI WYDZIELENIA PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • ANALIZA WIELOKRYTERIALNA POTENCJALNYCH LOKALIZACJI WYDZIELONYCH PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • UZASADNIENIE WDROŻENIA PROPONOWANYCH PASÓW AUTOBUSOWYCH
 • WYTYCZNE DO PROJEKTU WYZNACZENIA PASÓW DLA AUTOBUSÓW
 • ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASÓW AUTOBUSOWYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
 • ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH

  Prezentowany raport przedstawia "Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie". Zrealizowany został przez TRANSEKO Sp.j., na zamówienie Zarządu Transportu Miejskiego.
  W ramach opracowania wykonano następujące zadania:
  1. Wstępna ocena możliwości rozszerzenia systemu wydzielonych pasów dla autobusow w Warszawie
  2. Analiza i końcowa ocena możliwości usprawnienia funkcjonowania komunikacji autobusowej w Warszawie poprzez wprowadzenie pasów autobusowych
  3. Analiza funkcjonowania linii autobusowych pozostałych na moście Śląsko-Dąbrowskim oraz skierowanych na trasy objazdowe innymi mostami wraz z oszacowaniem prognozowanych korzyści.


 • Buspas na Trasie Łazienkowskiej - analiza i ocena efektywności

  Dokument zawiera m.in.:

 • POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW NA TRASIE ŁAZIENKOWKIJ
 • POMIARY NAPEŁNIENIA POJAZDÓW
 • POMIARY CZASÓW PRZEJAZDU POJAZDÓW OSOBOWYCH I AUTOBUSÓW
 • SYTUACJA PRZED (2008) I PO WYDZIELENIU PASA DLA AUTOBUSÓW
 • POTOKI PASAŻERSKIE NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • ROZKŁAD PRĘDKOŚCI WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH
 • WARUNKI RUCHU POJAZDÓW OSOBOWYCH NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • OSZACOWANIE KORZYŚCI Z WPROWADZENIA BUSPASA NA TRASIE ŁAZIENKOWSKIEJ
 • OCENA ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU W CELU POPRAWY WARUNKÓW RUCHU TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 • OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ BUSPASA

  Celem opracowania jest ocena skutków transportowych wywołanych wprowadzeniem wydzielonych pasów dla autobusów (tzw. buspasów) na Trasie Łazienkowskiej, tj. na ciągu ulic: Wawelska - Al. Armii Ludowej - Most Łazienkowski - Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Ocena obejmuje oszacowanie korzyści z wprowadzenia pasów wydzielonych oraz wpływ tej organizacji ruchu na transport zbiorowy i indywidualny. Przedmiotem opracowania są pomiary ruchu na ww. ciągu ulic i ich analiza umożliwiająca przeprowadzenie oceny skutków wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych.


 • PAT - wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe w Warszawie

  Jednym ze sposobów podnoszenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej jest stosowanie zabudowanych torowisk tramwajowych przystosowanych do ruchu autobusów miejskich nazywanych pasami autobusowo-tramwajowymi (w skrócie PAT) albo torowiskami tramwajowo-autobusowymi (w skrócie TTA). Idea rozwiązania sprowadza się do tego, że zarówno tramwaje jak i autobusy korzystają z tej samej przestrzeni w przekroju poprzecznym ulicy, jak również zatrzymują się przy tych samych przystankach w celu dokonania wymiany pasażerów.  
  >> czytaj dalej <<<

  PREZENTACJA
  Jacek Makuch - Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej
  PAT - wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe w Warszawie 2,2MB  Opracowano na podstawie
  Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku
  STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:


  Portal transportu publicznego  Strona prywatna poświęcona
  Tramwajom Warszawskim

  Serwis warszawskiej komunikacji