Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Odc. centralny C Odc. A i D

METRO II linia   Bródno, Gocław - PołczyńskaŹródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Całkowita długość: 31 km
 • Całkowita liczba stacji: 27
 • Odcinek zachodni
 • C-1 Połczyńska
 • C-2 Chrzanów
 • C-3 Lazurowa
 • C-4 Powstańców Śląskich
 • C-5 Wola Park
 • C-6 Księcia Janusza
 • C-7 Moczydło
 • C-8 Wolska
 • Odcinek centralny (otwarcie w 2014 r.)
 • C-9 Rondo Daszyńskiego
 • C-10 Rondo ONZ
 • C-11 Świętokrzyska
 • C-12 Nowy Świat - Uniwersytet
 • C-13 Centrum Nauki Kopernik
 • C-14 Stadion Narodowy
 • C-15 Dworzec Wileński
 • Odcinek wschodni - odnoga północna
 • C-16 Szwedzka
 • C-17 Targówek 1
 • C-18 Targówek 2
 • C-19 Zacisze
 • C-20 Kondratowicza
 • C-21 Bródno
 • Odcinek wschodni - odnoga południowa
 • C-22 Dworzec Wschodni
 • C-23 Mińska
 • C-24 Rondo Wiatraczna
 • C-25 Ostrobramska
 • C-26 Fieldorfa
 • C-27 Gocław

 • Rozważano wiele koncepcji przebiegu II linii metra. Ostatecynie 14 września 2006 r. Komisarz Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił połączenie wcześniej planowanej II i III linii metra w jedną inwestycję. Plan ten stał się obowiązujacy i wg niego będzie realizowana inwestycja. Trasa będzie przebiegać od pogranicza Warszawy i Morów (stacja B-1 Połczyńska) przez Bemowo, Wolę (pod ulicą Górczewską), Śródmieście, gdzie przetnie I linię metra koło stacji Świętokrzyska, pobiegnie dalej tunelem pod Wisłą i na stacji B-15 Stadion rozdzieli się na odcinek północny na Bródno i południowy na Gocław. Dla II linii metra powstać mają też dwie stacje techniczno-postojowe Mory i Kozia Górka. Technologia budowy zakłada, że tunele będą wykonywane przy pomocy urządzeń TBM (Tunnel Boring Machines), co oznacza tunelową maszynę wiercącą. Ze względu na warunki gruntowo-wodne przewiduje się zastosowanie tarczy typu EPB (Earth Pressure Balance) pozwalającej na zrównoważenie parcia gruntu lub zawiesinowej. Przewidywana prędkość drążenia tuneli wynosi 25 metrów na dobę. Stacje wykonywane będą natomiast metodą odkrywkową przy zastosowaniu ścian szczelinowych oraz metody podstropowej.

  Inwestycję podzielono na cztery odcinki. • Odcinek centralny "C" - od stacji C-9 Rondo Daszyńskiego do stacji C-15 Dworzec Wileński
  W pierwszej kolejności (do końca 2014 roku) ma zostać zrealizowany centralny odcinek łączący Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych zostanie 7 stacji. 28 października 2009 roku w została podpisana umowa na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Za kwotę brutto 4.117.500.000, 00 zł. centralny odcinek II linii metra ma zbudować konsorcjum firm ASTALDI S.p.A. (Włochy), GULERMAK (Trcja) i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
  Zaprojektowanie i wybudowanie "pod klucz" centralnego odcinka II linii metra winno zostać zrealizowane w okresie nie przekraczającym 45 miesięcy od daty zawarcia umowy. W trakcie realizacji inwestycji doszło do rocznego opóźnienia.

 • Odcinek wschodni północny "A"
  od szlaku ze stacją C-15 Dworzec Wileński do stacji A-21 Bródno

  Długość odcnika "A" II linii metra będzie wynosić około 7,1 km (7,5 km przy uwzględnieniu torów odstawczych (0,35 km) za stacją "Bródno"). Na tym odcinku przewiduje się budowę 6 stacji: Szwedzka, Targówek I, Targówek II, Zacisze, Kondratowicza, Bródno.Średnia odległość międzystacyjna wynosi około 1200 m.


 • Odcinek wschodni południowy "B"
  od szlaku ze stacją C-14 Stadion do stacji B-27 Gocław

  Długość II linii metra na odcinku "B" będzie wynosić około 7,3 km (7,8 km przy uwzględnieniu torów odstawczych). Na tym odcinku linii metra przewiduje się lokalizację następujących stacji: Stadion (wspólną z odcinkiem centralnym II linii metra i wybudowaną przy realizacji tamtego odcinka), oraz 6 stacji budowanych: Dworzec Wschodni, Podskarbińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fieldorfa, Gocław, 6 odcinków szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami oraz Stację Techniczno Postojową w Koziej Górce. Średnia odległość międzystacyjna wynosi około 1200m.


 • Odcinek zachodni "D"
  od stacji D-1 Połczyńska do szlaku ze stacją C-9 Rondo Daszyńskiego

  Długość II linii metra na odcinku "D" będzie wynosić około 9 km oraz dodatkowo tory prowadzące do Stacji Techniczno Postojowej "Mory" o długości około 1,0 km (całość: około 10 km). Na odcinku zachodnim II linii metra przewiduje się budowę 8 stacji: Wolska, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska; 8 odcinków szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami oraz Stację Techniczno Postojową "Mory" wraz z torami dojazdowymi do niej.


 • Decyzję o dalszej rozbudowie II linii metra, po zbudowaniu odcinka centralnego C, podjęto na podstawie poniższego dokumentu

  W dokumencie m.in.:

  • Analizy ruchu
   • Modele sieci dla horyzontów prognozy
   • Założenia dla prognozy ruchu
   • Wyniki prognoz przewozów - rok 2018
  • Analiza ekonomiczna
   • Koszty inwestycyjne
   • Koszty operacyjne
   • Dane ruchowe
   • Koszty czasu
   • Koszty eksploatacji taboru
   • Ocena efektywności ekonomicznej
  Niniejszy raport przedstawia wyniki opracowania: "Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra".
  Opracowanie miało na celu wykonanie prognoz przewozów oraz wstępną ocenę efektywności ekonomicznej czterech wariantów wydłużenie II linii metra wraz z ustaleniem ich rankingu, na podstawie wyznaczonej efektywności. Ranking ten w zamyśle ma stanowić materiał pomocniczy dla władz Miasta w podjęciu wyboru schematu rozbudowy II linii metra


  Studium przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białołęka - listopad 2013

  W dokumencie m.in.:

 • Analiza uwarunkowań
 • Identyfikacja możliwych przebiegów metra i lokalizacji stacji
 • Identyfikacja możliwych wariantów rozwoju komunikacji tramwajowej
 • Wnioski dotyczące wyboru wariantów metra i linii tramwajowych do dalszych opracowań szczegółowych
 • Analiza uwarunkowań przestrzennych, infrastrukturalnych i środowiskowych
 • Założenia dotyczące rozwoju systemu transportowego oraz rozwoju demograficznego
 • Prognozy ruchu
 • Koncepcje rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych
 • Szacowane nakłady inwestycyjne na budowę metra i tramwaju
 • Warianty wynikowe obsługi analizowanego obszaru
 • Prognozy ruchu i przewozów dla wariantów wynikowych
 • Analiza i ocena projektowanych rozwiązań

  Głównym celem zamówienia jest sprawdzenie celowości i możliwości zmiany dotychczas ustalonego przebiegu końcowego odcinka wschodniego-północnego drugiej linii metra (IIA), który wraz z liniami tramwajowymi i autobusowymi tworzyć będzie spójny system komunikacji publicznej w sąsiadujących ze sobą obszarach dzielnic Targówek i Białołęka.
  Przedmiotowe opracowanie obejmuje dzielnicę Targówek w obszarze ograniczonym ulicami Rembielińską - Matki Teresy z Kalkuty - Św. Wincentego - Borzymowską - Trocką - Radzymińską - Młodzieńczą - Kondratowicza (wraz z tymi ulicami), Parkiem Leśnym Bródno (wraz z częścią tego Parku, bezpośrednio przy jego granicy, w pasie terenu o szerokości min. 50,0 m), ulicą Głębocką (wraz z tą ulicą i przylegającymi do niej terenami Parku Leśnego w pasie j.w.), istniejących ogrodów działkowych (w pasie o szerokości min. 300 m od osi Trasy Toruńskiej/drogi S8) i Trasą Toruńską/drogą S8 (wraz z tą trasą) oraz dzielnicę Białołęka w obszarze ograniczonym ulicą Annopol (wraz z tą ulicą i jej potencjalnym przedłużeniem w stronę północną i przekroczeniem Kanału Żerańskiego), ulicą Płochocińską (wraz z tą ulicą) i granicą administracyjną dzielnicy.


 • Odcinek centralny (C)
  W dniu 29 kwietnia 2009 roku Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o., zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra. Zwyciężyło włosko - turecko - polskie konsorcjum w składzie:
  1. ASTALDI S.p.A.
  2. GULERMAK Agir Sanayi Insaat e Taahhut A.S.
  3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
  Konsorcjum zaoferowało realizację zadania za kwotę brutto 4.117.500.000, 00 zł.
  W dniu 28 października 2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzedu Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy została podpisana umowa na budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.  Program funkcjonalno użytkowy dla odcinka centralnego II linii metra

  Dokument zawiera m.in.:

 • UWARUNKOWANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Prace projektowe w zakresie układu torowego obejmują:
  - odcinek śródmiejski II linii metra: Stacja Rondo Daszyńskiego - Stacja Dworzec Wileński. Odcinek ten składa się z 7 stacji (Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński) oraz 6 tuneli szlakowych (Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ, Rondo ONZ - Świętokrzyska, Świętokrzyska
  - Nowy Świat, Nowy Świat - Powiśle, Powiśle - Stadion i Stadion - Dworzec Wileński),
  - łącznik jednotorowy torów stacji Centrum I linii metra z projektowaną II linią metra zlokalizowany pomiędzy stacją Świętokrzyska a stacją Rondo ONZ,
  - tory odstawcze przy stacjach odcinkowych: Rondo Daszyńskiego, Dworzec Wileński (stacje końcowe dla śródmiejskiego odcinka II linii metra) oraz Stadion (stacja przesiadkowa dla II i III linii metra).

  Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje zaprojektowanie i wykonanie siedmiu stacji metra, z czego pięć (Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion) będą stacjami szeregowymi, zaś dwie (Rondo Daszyńskiego, Dworzec Wileński) stacjami odcinkowymi.

 • Wielobranżowy projekt koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra

  Dokument zawiera m.in.:

 • Przedmiot koncepcji
 • Zakres i założenia do opracowania koncepcji
 • Opis rozwiązań technicznych

  Przedmiotem projektu koncepcyjnego jest odcinek centralny II linii metra od Ronda Daszyńskiego do dworca Wileńskiego.
  Trasa centralnego odcinka II linii biegnie w pasie drogowym ulic Prostej, Świętokrzyskiej, a następnie pod zabudową między ul. Tamka i ul. Zajęczą i przekracza Wisłę po południowej stronie mostu Świętokrzyskiego, a dalej trafia w ulicę Sokolą już po stronie praskiej Wisły. Następnie trasa skręca łukiem pod zabudową w ulicę Targową na której kończy swój bieg po przekroczeniu Al. Solidarności. Ogólnie kształt trasy został narzucony przez zdefiniowanie w warunkach wyjściowych korytarza obszaru inwestowania przeznaczonego na omawiany odcinek II linii. Odcinek linii podzielono z uwagi na funkcje i metody budowy na obiekty: stacje, szlaki i tory odstawcze. Stacje i tory odstawcze wykonywane będą metodą odkrywkową, natomiast szlaki będą realizowane metodą tarczową.
  Sześć stacji zlokalizowano na odcinkach prostych torów. Stacja S10 - "Nowy Świat" usytuowano na odcinku gdzie tory biegną w łuku poziomym o promieniu r = 4 100m. Odległości międzystacyjne są zróżnicowane, a wynikają z istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu przez który przebiega trasa II linii metra. Przy lokalizacji stacji brane były pod uwagę również warunki geotechniczne, które często (zwłaszcza przy głębokich stacjach) mogą decydować o realności realizacji obiektu stacyjnego. Na omawianym odcinku II linii metra geotechniczne parametry miały wpływ na lokalizację stacji S9, S10 i S11. Wszystkie stacje mają perony wyspowe, które są bardziej funkcjonalne dla pasażerów.

 • Plany przebiegu odcinka centralnego II linii metra


  Orientacja 5,20 MB

  Sytuacja 46,7 MB

  Łącznik pomiędzy I a II linią 1,96 MB

  Plany i wizualizacje stacji odcinka centralnego II linii metra

  C-9 Rondo Daszyńskiego
  48,7 MB
  Stację "Rondo Daszyńskiego" zlokalizowano wzdłuż ulicy Prostej, po zachodniej stronie ronda Daszyńskiego. Taka lokalizacja stacji spowodowana jest przewidywanym w kontekście rozwoju miejskich inwestycji silniejszym obciążeniem przez ruch pasażerski zachodniej części ronda. Po zachodniej stronie stacji pod ulicą Prostą do skrzyżowania z ulicą Karolkową zlokalizowany jest dwukondygnacyjny podziemny obiekt torów odstawczych. Planowany obiekt składa się z dwukondygnacyjnego podziemnego korpusu mieszczącego peron pasażerski, hale odpraw i pomieszczenia technologiczne, z przejść podziemnych połączonych z korpusem w rejonie głowic wschodniej i zachodniej oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.
  C-10 Rondo ONZ
  43,2 MB
  Stację "Rondo ONZ" zlokalizowano wzdłuż ulicy Prostej i Świętokrzyskiej, pod rondem ONZ z głowicami wschodnią i zachodnią zintegrowanymi z układem komunikacyjnym przejść podziemnych pod Rondem. Taka lokalizacja stacji umożliwia wymaganą w kontekście obciążenia ruchem pasażerskim równorzędną obsługę wszystkich narożników skrzyżowania. Planowany obiekt składa się z dwukondygnacyjnego podziemnego korpusu mieszczącego peron pasażerski, hale odpraw i pomieszczenia technologiczne, z przejść podziemnych połączonych z korpusem w rejonie głowic wschodniej i zachodniej oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.
  C-11 Świętokrzyska
  43,6 MB
  Stację "Świętokrzyska" zlokalizowano wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pod skrzyżowaniem z ulicą Marszałkowską z głowicami wschodnią i zachodnią zintegrowanymi z układem komunikacyjnym przejść podziemnych pod skrzyżowaniem. Taka lokalizacja stacji umożliwia wymaganą w kontekście obciążenia ruchem pasażerskim równorzędną obsługę wszystkich narożników skrzyżowania i zapewnia możliwość przesiadki do I linii metra poprzez połączenie pomiędzy peronami i antresolami I i II linii metra. Planowany obiekt składa się z trójkondygnacyjnego podziemnego korpusu, przejść podziemnych połączonych z korpusem w rejonie głowic wschodniej i zachodniej oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.
  C-12 Nowy Świat
  36,4 MB
  Stację "Nowy Świat" zlokalizowano wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Świat. Dwa wschodnie wejścia do metra skierowano w stronę Nowego Światu w celu sprawnej obsługi ruchu pieszego z Traktu Królewskiego. W głowicy zachodniej stacji wejście północne umieszczono na dziedzińcu Ministerstwa Finansów, a południowe w pobliżu ul. Kubusia Puchatka. Planowany obiekt składa się z trzykondygnacyjnego podziemnego korpusu, przejść podziemnych połączonych z korpusem w rejonie głowic wschodniej i zachodniej oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.
  C-13 Powiśle
  40,1 MB
  Stację "Powiśle" zlokalizowano pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nabrzeżem wiślanym - pod tunelem Wisłostrady i u wylotu ulicy Tamka. Usytuowanie wyjść z głowic i hal odpraw stacji w kontekście mostu Świętokrzyskiego i pomnika Syreny umożliwia sprawną orientację w topografii terenu. Planowany obiekt składa się z czterokondygnacyjnego podziemnego korpusu, przerwanego ponad poziomem peronu przez tunel Wisłostrady oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.
  C-14 Stadion
  52,8 MB
  Stację "Stadion" zlokalizowano w pobliżu dworca PKP i PKS znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie Narodowego Centrum Sportu. Projektowana stacja metra znajduje się pod ulicą Sokolą pomiędzy wejściem na perony stacji kolejowej a skrzyżowaniem z ulicą Zamojskiego. Stacja "Stadion" aranżowana jest jako wspólna dla linii II i III. Układ peronów, przejść podziemnych i hal odpraw projektowany jest już na aktualnym etapie jako docelowy, integrujący przewidywane funkcje obiektu po zrealizowaniu III linii metra. Lokalizacja głowic obiektu, przejść podziemnych i hal odpraw bierze pod uwagę i zabezpiecza także możliwości rozbudowy i rozwoju tej części miasta - budowy Stadionu Narodowego z otuliną, Trasy Świętokrzyskiej, modernizacji dworca PKP i PKS, realizacji projektowanych inwestycji na obszarze Portu Praskiego i przewiduje: organizację przejść podziemnych pod projektowanym przebiegiem Trasy Świętokrzyskiej, połączenia z pasażem obsługującym perony stacji PKP i dworzec PKS, a także w perspektywie również kompleks Stadionu Narodowego.


  C-15 Dworzec Wileński

  40,7 MB
  Stację "Dworzec Wileński" zlokalizowano pod ulicą Targową, pomiędzy ulicami Białostocką i Aleją Solidarności. Po północnej stronie skrzyżowania ul. Targowej i Alei Solidarności do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada zlokalizowany jest dwukondygnacyjny podziemny obiekt torów odstawczych. Planowany obiekt stacji składa się z dwukondygnacyjnego podziemnego korpusu mieszczącego peron pasażerski, hale odpraw i pomieszczenia technologiczne, z przejść podziemnych połączonych z korpusem w rejonie głowic wschodniej i zachodniej oraz z obiektów naziemnych: wejść do metra oraz czerpnio-wyrzutni powietrza.  Wizualizacja wejść do metra 22,7 MB


  Raporty dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej na stacji Powiśle
  Odcinki wschodni-północny (A) i zachodni (D)

  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 3 stacji odcinka zachodniego i 3 stacji odcinka wschodniego-północnego (październik 2013)

  I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 "RONDO DASZYŃSKIEGO" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • TECHNOLOGIA WYKONANIA TUNELI SZLAKOWYCH I STACJI
 • ANALIZOWANE WARIANTY
 • PRZEWIDYWANE EMISJE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OTOCZENIU ANALIZOWANEGO ODCINKA II LINII METRA
 • CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • EFEKT SKUMULOWANY
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem umowy jest aktualizacja "Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w Warszawie , w tym odcinka zachodniego dla II linii metra w Warszawie" wykonanego w 2012 r. przez Metroprojekt Sp. z o.o. Poniższy raport dotyczy I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie.
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w Warszawie -I etap realizacji odcinka zachodniego-- od szlaku za stacją C9 "Rondo Daszyńskiego" do torów odstawczych za stacją C6" złożony został 17 lipca 2013 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.


  Streszczenie Raportu 1,08 MB

  Plan orientacyjny 31,6 MB

  Profil trasy na tle budowy geologicznej 2,53 MB


 • Plan sytuacyjny 18,0 MB

  Technologia wykonania obiektów 15,9 MB

  I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO PÓŁNOCNEGO - OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 "DWORZEC WILEŃSKI" DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • TECHNOLOGIA WYKONANIA TUNELI SZLAKOWYCH I STACJI
 • ANALIZOWANE WARIANTY
 • PRZEWIDYWANE EMISJE WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA W OTOCZENIU ANALIZOWANEGO ODCINKA II LINII METRA
 • CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • EFEKT SKUMULOWANY
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

  Przedmiotem umowy jest aktualizacja "Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w Warszawie , w tym odcinka wschodniego północnego dla II linii metra w Warszawie" wykonanego w 2012 r. przez Metroprojekt Sp. z o.o. PoniSsze opracowanie dotyczy I etapu realizacji odcinka wschodniego - północnego II linii metra w Warszawie.
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w Warszawie -I etap realizacji odcinka zachodniego-- od szlaku za stacją C9 "Rondo Daszyńskiego" do torów odstawczych za stacją C6" złożony został 17 lipca 2013 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.


  Streszczenie Raportu 0,884 MB

  Plan orientacyjny 31,9 MB

  Profil trasy na tle budowy geologicznej 1,39 MB


 • Plan sytuacyjny 12,4 MB

  Technologia wykonania obiektów 10,7 MB  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla odcinka zachodniego i wschodniego-północnego (marzec 2012)

  W dokumencie m.in.:

 • Lokalizacja i charakterystyka przedsięwzięcia
 • Technologia wykonania tuneli szlakowych i stacji
 • Analizowane warianty. Uzasadnienie wybranego wariantu budowy metra
 • Przewidywane emisje wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska w otoczeniu analizowanego odcinka II linii metra
 • Charakterystyka oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Efekt skumulowany
 • Oddziaływanie na środowisko w przypadku likwidacji przedsięwzięcia

  Projektowana II linia metra składa się z odcinków: zachodniego, centralnego, wschodniego północnego. Poniższe opracowanie dotyczy II linii metra w Warszawie, w tym odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego-północnego. Odcinek centralny ze względu na jego realizację jest wyłączony z niniejszego opracowania. Dla odcinka centralnego Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1329/O./2007 z dnia 3.09.2007 r.

  Streszczenie Raportu 1,20 MB

  Profil trasy na tle budowy geologicznej 16,7 MB

  Załączniki tekstowe 14,0 MB


 • Trasa II linii metra na mapie topograficznej 11,1 MB  Plan sytuacyjny - odc. centralny 6,75 MB  Plan sytuacyjny - odc. wschodni 7,90 MB  Plan sytuacyjny - odc. zachodni wariant alternatywny 5,74 MB

  Plan sytuacyjny - odc. zachodni wariant inwestora 12,3 MB  Koncepcja architektoniczna I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego

  Odcinek wschodni-północny


  stacja Szwedzka 1,55 MB

  stacja Targówek I 0,63 MB

  stacja Targówek II 0,57 MB


  Wizualizacje wejść do stacji 0,95 MB

  Odcinek zachodni


  stacja Wolska 5,64 MB

  stacja Moczydło 6,69 MB

  stacja Ks. Janusza 6,74 MB  Koncepcja architektoniczma trzech stacji na Woli 2,27 MB


  Furuto , Alison . "Three Metro Stations of the Second Metro Line Competition Winning Proposal / KiR Biuro Projektowe + group of independent architects" 19 Oct 2012. ArchDaily. Accessed 06 Nov 2012. http://www.archdaily.com/283800