Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Co nowego na stronie internetowej

Nowości na stronie siskom.waw.pl

2020-03-03: Linia Średnicowa - koncepcja nowych przystanków - Raport SISKOM 2017-10-26: S7 Bemowo-Czosnów - Uaktualnienie raportu oddziaływania na środowisko (Tom G) 2017-02-16: Ścieżki rowerowe w Warszawie - Warszawski raport rowerowy 2015 2017-02-08: Rozwój ruchu pieszego (dokument z 2016 r) oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy (marzec 2015 r.) 2017-02-02: Studia komunikacyjne Służewca - Analiza rozwoju układu drogowego Służewca Przemysłowego z października 2016 2017-01-11: ul. Marszałkowska i al. Jerozolimskie w Warszawie - koncepcja komunikacyjno-architektoniczna - Dokumentacja z grudnia 2016 2016-11-08: Tramwaj na Gocław - Raport oddziaływania na środowisko z października 2016 i analiza ruchu i wielokryterialna z września 2016 2016-08-09: Modernizacja Marsa i Żołnierskiej - Uzupełnienie materiałów z projektu budowlanego dla etapu II (rozbudowy ul. Żołnierskiej) z 2014 r. oraz decyzje administracyjne dla inwestycji 2016-06-30: Droga espresowa S7 Czosnów - Trasa AK (S8) - Kompletne Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z 2014 r. 2016-06-10: Droga espresowa S7 Warszawa - Grójec - Obszerne fragmenty Koncepcji Programowej z lutego 2015 2016-05-12: Ruch rowerowy w Warszawie - Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w dzielnicy Żoliborz 2016-04-26: Planistyka - Mała architektura - Koncepcja architektoniczna dla peronów WKD 2016-04-12: Nauka - Literatura obowiązkowa - Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej 2016-04-07: Generalny Pomiar Ruchu - wyniki GPR 2015 2016-03-10: Koncepcja zagospodarowania okolic Dworca Południowego - prezentacja nagrodzonych prac w konkursie 2016-03-03: Droga wojewódzka nr 579 - raport oddziaływania na środowisko dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego 2016-02-16: Droga wojewódzka nr 721 - mapy przebiegu obwodnicy Lesznowoli do nowej dokumentacji środowiskowej 2016-02-11: Trasa Świętokrzyska - Raport ponownej ooś sporządzony w celu uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od ul. Tysiąclecia do ul. Nowo-Zabranieckiej 2016-02-02: Droga ekspresowa S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (dokumentacja do ZRID) dla węzła "Lubelska" 2016-01-28: Droga ekspresowa S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (dokumentacja do ZRID) dla odcinka od węzła "Zakręt" do węzeła "Lubelska" (bez węzła) 2016-01-25: Droga ekspresowa S8 obwodnica Marek - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (dokumentacja do ZRID) dla odcinka od węzła "Kobyłka" (bez węzła) do węzeła "Radzymin Płd" 2016-01-13: Droga ekspresowa S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy - Uzupełnienie nr 1 (wrzesień 2015) i nr 2 (listopad 2015) do raportu oddziaływania na środowisko 2016-01-11: Droga ekspresowa S8 obwodnica Marek - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko (dokumentacja do ZRID) dla odcinka B od węzła "Drewnica" do węzła "Kobyłka" km 0+521,66 - km 6+450,26 2015-12-08: Droga wojewódzka nr 721 - projekt rozbudowy drogi na terenie Piaseczna, od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej 2015-07-07: S17 - Wschodnia Obwodnica Warszawy - raport oddziaływania na środowisko z 2015 r. 2015-07-06: Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy - opracowanie BPRW z 2014 r. 2015-04-28: Analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego - raport z 2014 r. 2015-02-12: S7 Napierki - Płońsk - elementy koncepcji programowej 2015-02-04: S7 - obwodnica Radomia - elementy projektu budowlanego i oceny oddziaływania na środowisko 2015-01-15: Południowa Obwodnica Warszawy (S2) - Obszerne i uaktualnione fragmenty Koncepcji Programowej dla POW Puławska-Lubelska dla odcinków A, B i C 2014-12-24: Ruch pieszy w Warszawie - Strategia rozwoju systemu transportu pieszego 2014-12-08: Modernizacja Żołnierskiej - Raport z ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla etapu II 2014-10-28: Tramwaj do Łomianek - Koncepcja przebiegu trasy tramwajowej przez teren gminy Łomianki 2014-10-09: Czerniakowska - Bis - Kompletny raport o oddziaływaniu na środowisko z 2014 roku dla I etapu budowy drogi od ul. Czerniakowskiej do ul. Wolickiej 2014-08-27: Ścieżki rowerowe w Warszawie - Forteczny Szlak Rowerowy Twierdzy Warszawa - obszerne fragmenry pracy magisterskiej mgr inż. Piotra Dąbrowskiego 2014-08-12: Studium zaspokojenia potrzeb ruchu pieszego oraz transportu publicznego w związku z rewitalizacją nabrzeży Wisły - raport dotyczący układu drogowego po praskiej stronie Wisły w korytarzu ulic Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński 2014-07-23: Autostrada A2 na odcinku na odcinku Warszawa - Kukuryki - Dokumentacja projektowa. Ortofotomapa dla odcinka węzeł "Lubelska" - obwodnica Mińska Mazowieckiego 2014-06-22: Komunikacja publiczna w Warszawie - Opracowanie pt. "Optymalizacja cen biletów komunikacji miejskiej z perspektywy urzędu miasta oraz mieszkańców" 2014-05-28: Droga ekspresowa S61 (Via Baltica) - Plany wariantów przebiegu drogi na odcinku Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn oraz treść decyzji środowiskowej dla wariantu 1 2014-05-15: Trasa tramwajowa Królewska - Plac Grzybowski - Rondo ONZ - Opracowanie z 2006 r. pt. "Ocena wpływu przebudowy układu linii tramwajowych w centrum Warszawy na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej" - dotyczące możliwości budowy linii przez Pl. Grzybowski 2014-04-30: Ulica Mysia i Skwer Wolnego Słowa - Projekt budowlany rewitalizacji ulicy 2014-04-18: Ulica Świętokrzyska - Projekt wykonawczy - Projekt zagospodarowania terenu z kwietnia 2014 dla odcinka Rondo ONZ - Nowy Świat 2014-04-17: Droga wojewódzka nr 724 Konstancin - Góra Kalwaria - Prezentacja z konsultacji społecznych z grudnia 2013 z etapu przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową 2014-04-03: Ulica Wołoska - Elementy projektu wykonawczego rozbudowy ulicy na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska 2014-03-27: Droga krajowa nr 79 - Elementy projektu budowlanego i wykonawczego dla obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK79 i DK50 2014-03-19: S8 Radziejowice - Wolica (Paszków) - Koncepcja programowa dla wariantu 1A z maja 2013 r. 2014-03-13: S7 Radom - granica województwa - raport z ponownej oceny oddziaływania na środowisko do projektu budowlanego w zakresie zmiany ekranów akustycznych 2014-03-11: Komunikacja rowerowa w Warszawie - dwa raporty dotyczące wspólnego pasa autobusowo-rowerowego na ul. Królewskiej i organizacji ruchu pieszo-rowerowego na terenie Nowego Miasta 2014-03-03: Komunikacja rowerowa w Warszawie - Koncepcja kontrapasa rowerowego na ulicy Marszałkowskiej od Pl.Konstytucji do Pl.Unii Lubelskiej 2014-02-26: Priorytet dla tramwajów - Koncepcja szybkiej trasy tramwajowej w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" - rondo Żaba) 2014-02-12: S7 Warszawa - Grójec - Koncepcja programowa dla wariantu II (plan orientacyjny i plany sytuacyjne) 2014-02-06: Ulica Świętokrzyska - Koncepcja odnowienia i przebudowy ulicy Świętokrzyskiej oraz projekt stałej organizacji ruchu. Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Forum Rozwoju Warszawy 2014-01-29: II linia metra - Uaktualnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko (z października 2013) dla 3 stacji odcinka zachodniego (D) i 3 stacji odcinka wschodniego-północnego (A) 2014-01-22: S7 Płońsk - Czosnów - Studium Technoczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z 2014 - mapy wariantów przebiegu drogi 2014-01-20: Południowa Obwodnica Warszawy (S2) na odc. Puławska-Lubelska - koncepcja programowa z 2013 r. dla odcinka A (od km 0+433,71 do km 5+050,00) i B (od km 5+050,00 do km 11+500,00) 2014-01-09: S8 Marki - Radzymin - aneksy do ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka węzeł Marki - węzeł Drewnica 2013-12-13: II linia metra - Studium przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białołęka 2013-11-05: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Warszawy z 1992 r. - treść i rysunek planu. Wartość historyczna. 2013-10-23: S7 od granicy województwa mazowieckiego do Płońska - koncepcja programowa z września 2013 roku. 2013-10-18: Linia kolejowa nr 1 Warszawa-Łódź - ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla odcinka Pruszków - Grodzisk Mazowiecki oraz dla stacji Pruszków i dla stacji Grodzisk Mazowiecki 2013-10-01: S8 obwodnica Marek - raport o oddziaływaniu na środowisko do projektu budowlanego dla odcinka od węzła Marki do węzła Drewnica 2013-09-19: Ulica Nowolazurowa - projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej 2013-09-11: Droga ekspresowa S17 Wiązowna - granica województwa - koncepcja programowa z sierpnia 2013 r. 2013-09-05: Ul. Prosta, ul. Świętokrzyska i Trasa Świętokrzyska - projekt budowlany dla ulicy Prostej oraz projekt wykonawczy i projekt budowlany dla Trasy Świętokrzyskiej 2013-08-18: Droga wojewódzka nr 631 - projekt budowlany dla odcinka od Zielonki (węzeł z WOW) do granic Warszawy oraz koncepcja programowa dla odcinka Zegrze Południowe - Zielonka 2013-08-13: Koncepcja obsługi Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu komunikacją tramwajową - opracowanie z 2005 roku 2013-07-23: Koncepcja linii tramwajowej w ciągu ul. Głębockiej i Trasy Olszynki Grochowskiej - pełne opracowanie z 2012 roku 2013-07-16: Droga wojewódzka nr 579 - nowa (z 2013 r.) i pełna dokumentacja do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Błonia 2013-07-04: S7 Bemowo-Czosnów - aktualne Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe 2013-05-29: Modernizacja linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Żyrardów 2013-05-17: Ulica Świetokrzyska - Analizy funkcjonalno-ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej 2013-05-08: Dworce kolejowe w Warszawie - Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych - Raport SISKOM 2013-05-08: Ulica Kleszczowa - elementy projektu budowlanego dla rozbudowy ulicy 2013-04-19: Ulica Marynarska - elementy projektu wykonawczego dla rozbudowy ulicy wraz z estakadą w ciągu ul. Postępu 2013-04-18: Południowa Obwodnica Warszawy - elementy projektu budowlanego dla odcinka S79 od węzła Marynarska do węzła Lotnisko 2013-04-16: Węzły przesiadkowe w Warszawie - nowa strona wraz z analizami organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na terenie miasta stołecznego 2013-04-09: Linia kolejowa Warszawa Zach. - Grodzisk Mazowiecki - Elementy wstępnej dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji linii 2013-04-04: Obwodnica Śródmieścia odcinek wschodni - Koncepcja programowo-przestrzenna dla Węzła "Żaba" 2013-04-01: Most Jana III Sobieskiego - pełna dokumentacja remontu mostu 2013-03-30: Linia kolejowa nr 2 Warszawa - Terespol - program funkcjonalno-użytkowy i raporty oddziaływania na środowisko dla II etapu modernizacji linii 2013-03-20: Linia kolejowa nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka - program funkcjonalno-użytkowy dla II etapu rewitalizacji linii 2013-03-20: Bulwary nadwiślańskie - Wytyczne do projektu zagospodarowania lewobrzeżnego bilwaru Wisły z 2006 r. 2013-03-13: Komunikacja autobusowa w Warszawie - Koncepcja usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej w ulicy Pułkowej 2013-02-22: Trasa Salomea-Wolica (S8) - Elementy projektu budowlanego dla odcinka zamiejskiego Opacz - Magdalenka - Paszków 2013-02-19: Linia kolejowa nr 10 Legionowo - Tłuszcz - Program funkcjonalno-użytkowy dla rewitalizacji LK10 2013-02-12: Dworce kolejowe - Plany Centrum Komunikacyjnego w Legionowie 2013-02-05: Wschodnia Obwodnica Warszawy (S17) - Plany przebiegu wariantów drogi, analizowane na potrzeby nowej dokumentacji środowiskowej 2013-01-10: Droga ekspresowa S2 (POW) - Koncepcja programowa dla planowanego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska 2013-01-09: Linia kolejowa nr 1 Warszawa-Łódź - Ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla odcinka Żyrardów - Sucha Żyrardowska 2013-01-02: Studium Komunikacyjne Bielan i Bemowa w związku z przebiegiem trasy S7 na Gdańsk - Opracowanie SISKOM pt. "Analiza powiązania drogi ekspresowej S7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie" 2012-12-27: Droga wojewódzka nr 747 - Koncepcja Programowa dla odcinka Iłża - Solec nad Wisłą 2012-12-18: Planistyka -> Polska - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 2012-12-06: Dworce Kolejowe w Warszawie i okolicach -> Warszawa Zachodnia - nowe wizualizacje oraz koncepcja alternatywna dla dworca opracowana przez absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 2012-11-29: Droga wojewódzka nr 635 - koncepcja programowo-przestrzenna dla nowego przebiegu drogi na odcinku Wołomin-Struga przez węzeł "Wołomin" na drodze ekspresowej S8 2012-11-21: Linia kolejowa do lotniska w Modlinie - raport o oddziaływaniu na środowisko z maja 2012 wraz z aneksem z sierpnia 2012 2012-11-12: Droga krajowa nr 50, odcinek Mińsk Mazowiecki-Łochów - aneks nr 1 do raportu oddziaływania na środowisko 2012-11-07: Historia komunikacji - mapy Warszawy i planowanej sieci metra z 1938 roku 2012-11-06: II linia metra - raporty dotyczące przyczyn katastrofy budowlanej na stacji C-13 Powiśle 2012-10-27: S8 Trasa AK/Trasa Toruńska - Pełna dokumentacja z 2005 r. (wraz z aneksami z 2006 r.) do uzyskania decyzji środowiskowej dla modernizacji Trasy AK/Toruńskiej do parametrów ekspresowych na odcinku Powązkowska - Marki. 2012-10-23: Czerniakowska Bis na odcinku Warszawa-Konstancin - plany z opracowania z 2005 roku pt. Analiza możliwości wykształcenia nowego układu komunikacyjnego w północno-wschodniej części Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-10-22: II linia metra - Koncepcja architektoniczna I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego 2012-10-19: Linia kolejowa nr 29 Tłuszcz-Ostrołęka - strona wraz z opisem trasy i programem funkcjonalno-użytkowym rewitalizacji linii 2012-10-10: Tramwaj na Tarchomin - nowy raport o oddziaływaniu na środowisko z 2012 roku 2012-09-14: Linia średnicowa w Warszawie - raport o oddziaływaniu na środowisko z 2009 roku 2012-09-13: S8 obwodnica Marek - koncepcja programowa z sierpnia 2012 dla wariantu wybranego 2012-08-09: Konferencja naukowa Miasto i Transport 2012 - prezentacje z konferencji naukowej dotyczącej innowacyjności transportu i oszczędzania energii 2012-07-24: Droga wojewódzka nr 635 - plany modernizacji drogi na odcinku Radzymin - Ciemne 2012-07-20: Ul. Św.Wincentego - plany sytuacyjne z projektu budowlanego 2012-07-18: Bulwary nadwiślańskie - Wstępna koncepcja zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie z 2008 r. 2012-07-16: Przystanek komunikacji miejskiej - strona poświęcona nowym projektom przystanków komunikacji miejskiej w Warszawie 2012-07-10: Historia komunikacji w Polsce - mapy samochodowe Polski z lat 1937 i 1939 2012-07-03: II linia metra - raport o oddziaływaniu na środowisko z marca 2012 dla odcinka wschodniego i zachodniego II linii metra 2012-07-02: Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Warszawie - broszura informacyjna 2012-06-28: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin - mapa i opis obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 2012-05-17: Droga krajowa nr 61 - projekt rozbudowy drogi na odcinku III w Legionowie (km 23,748 - 25+383) 2012-05-09: Bulwary nadwiślańskie - projekty, wizualizacje i raport o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy lewobrzeżnego bulwaru Wisły od ul. Tamka do Podzamcza na wysokości ul. Boleść 2012-04-23: Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - Prezentacja z konferencji Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012 2012-04-16: Warszawa Ursus Niedźwiadek - elementy projektu wykonawczego i wizualizacje nowego przystanku kolejowego w Warszawie 2012-03-29: Droga wojewódzka nr 747 - elementy projektu budowlanego mostu przez Wisłę w miejscowości Kamień 2012-03-21: Sprawozdanie z działalności SISKOM w 2011 roku.
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej działalności i sprawozdaniem finansowym za 2011 rok 2012-03-15: II linia metra - dokument pt. 'Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra' 2012-03-12: Ul. Nowobukowińska - plan sytuacyjno-wysokościowy z projektu budowlanego 2012-03-06: A2 - obwodnica Mińska Mazowieckiego - dokumentacja środowiskowa z etapu uzyskiwania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę 2012-02-27: II linia metra - plany stacji dla odcinka centralnego C 2012-02-23: Droga wojewódzka nr 747 Iłża - Lipsko - Lublin. Nowa strona wraz dokumentacją środowiskową dla odcinka Iłża - Solec nad Wisłą oraz Kamień - Konopnica 2012-02-21: Droga wojewódzka nr 632 Płońsk - Nasielsk - Legionowo - Marki. Nowa strona wraz z planami wykonanej modernizacji zapory w Dębe 2012-02-17: Linia kolejowa Warszawa-Płock - wstępne studium wykonalności budowy linii Płock-Modlin z 2011 r. oraz wstępna koncepcja połączeń Płock-Warszawa z 2009 r. 2012-02-09: Droga wojewódzka nr 720 Błonie - Brwinów - Otrębusy - Nadarzyn. Nowa strona wraz z planami wykonanych modernizacji i remontów 2012-01-31: Dworce Kolejowe w Warszawie i okolicach - opis i wizualizacje przystanku Warszawa Zacisze-Wilno 2012-01-27: Literatura obowiązkowa - Kolej: szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax =< 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) 2012-01-24: Modernizacja linii kolejowej nr 6 Warszawa - Białystok - Sokółka - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla etapu I Warszawa Rembertów - Tłuszcz (Sadowne) 2012-01-19: Droga krajowa nr 53 - strona wraz z opisem przebudowy na odcinku mazowieckim 2012-01-17: Tramwaj na Gocław - zamówienie uzupełniające do Studium obejmujące obsługę komunikacyjną osiedli Las i Zerzeń w Dzielnicy Wawer 2012-01-13: Via Baltica (S61) - plany wariantów przebiegu drogi na odcinku Węzeł Szczuczyn - Węzeł Szkocja (Raczki) 2012-01-12: Obwodnica Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 - raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie pozwolenia na budowę 2012-01-11: Rozbudowa Trasy AK do parametrów ekspresowych (S8) - elementy projektu budowlano-wykonawczego dla etapu II od Powązkowskiej do Modlińskiej 2012-01-09: Lotnisko Chopina - Kompleksowa Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 2012-01-04: Priorytety dla tramwajów - 7 nowych filmów pokazujących antypriorytety z Warszawy oraz 'Dobre praktyki' z Grudziądza, Elbląga, Torunia i Gdańska 2012-01-03: Obwodnica Góry Kalwarii (DK 50 / DK 79) - Raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie projektu budowlanego 2012-01-02: Obwodnica Stanisławowa (DW 637) - Raport o oddziaływaniu na środowisko do uzyskania decyzji środowiskowej 2011-12-28: Obwodnica Grodziska Maz. i Milanówka (DW 719) - dokumentacja dla II Etapu STEŚ do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-12-27: Priorytety dla tramwajów - prezentacje z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Warszawy poświęconej problematyce uprzywilejowania tramwajów w ruchu ulicznym 2011-12-15: Dworzec autobusowy Warszawa Wschodnia - plany pętli autobusowej przy ul.Lubelskiej 2011-11-25: Parkingi "Parkuj i Jedź" - dokumentacja dla parkingu przy przystanku PKP Wesoła 2011-11-22: Strona poświęcona Drodze wojewódzkiej nr 705 2011-11-18: Droga wojewódzka nr 721 - opis odcinka Piaseczno - Wiązowna 2011-11-16: Prezentacje z konferencji Obszar Metropilitalny Warszawy oraz Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego 2011-11-08: S8 Trasa Salomea-Wolica aneks nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla odcinka pozamiejskiego 2011-11-02: Generalny Pomiar Ruchu - Mapa i szczegółowe wyniki pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku 2011-10-27: Aktualne plany przebiegu autostrady A1 na odcinku Czerniewice (151+900) - granica woj. kujawsko-pom. (230+817) 2011-10-26: Pełna dokumentacja środowiskowa dla S8 Trasy Salomea-Wolica na odcinku pozamiejskim Opacz - Paszków/Magdalenka 2011-10-24: Pełna dokumentacja środowiskowa dla drogi wojewódzkiej nr 721 obwodnicy Lesznowoli 2011-10-23: Strona poświęcona Wisłostradzie 2011-10-19: Projekt koncepcyjny dla obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S61 2011-10-14: Droga krajowa nr 61 - raport o oddziaływaniu na środowisko dla odcinka Legionowo - Zegrze 2011-10-13: Strona poświęcona Centralnemu Portowi Lotniczemu wraz z dokumentami z 2010 i 2003 roku 2011-10-06: Priorytety dla tramwajów - mamy już 40 filmów dokumentującyh dyskryminację tramwajów w Warszawie. Tym razem pojechaliśmy na Mokotow i Ochotę. 2011-10-04: Uaktualniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla Lotniska Chopina w Warszawie 2011-09-29: Droga krajowa nr 60 - raport o oddziaływaniu na środowisko dla wewnętrznej obwodnicy Ciechanowa 2011-09-26: Nowy dział: Historia komunikacji w Polsce, a w nim historia planowania i budowy 'Gierkówki' 2011-09-20: Trasa Olszynki Grochowskiej jako północny wylot z Warszawy - nowy SUiKZP w gminie Nieporęt 2011-09-19: Studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona 2011-09-15: Nowy raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy zachodniej obwodnicy Błonia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 2011-09-13: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Łochów 2011-09-08: Al. KEN Raport o oddziaływaniu na środowisko dla III etapu - ul. Nowo-Bukowińskiej 2011-09-08: Strona poświęcona drodze wojewodzkiej nr 888 Zaborów - Myszczyn - Święcice 2011-09-05: Priorytety dla tramwajów - 'Dobre praktyki' z Poznania 2011-08-30: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla bocznicy kolejowej do lotniska w Modlinie 2011-08-25: Nowy raport o oddziaływaniu na środowisko dla drogi ekspresowej S8 Marki - Radzymin 2011-08-07: Strony poświęcone drogom krajowym nr 57 oraz nr 60 2011-08-05: Strona o Linii Średnicowej wraz z obszernymi fragmentami projektu budowlanego dla odcinka Powiśle-Stadion 2011-08-03: Priorytety dla tramwajów - zakładka 'Dobre praktyki' pokazująca działanie priorytetów w innych miastach 2011-08-02: Dworce kolejowe - projekty budowlane dla przystanków Stadion i Powiśle 2011-08-01: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Nieporęt - Warszawa 2011-07-27: Nowa strona w dziale Nauka -> Literatura obowiązkowa wraz z cennymi opracowaniami dotyczącymi inwestycji infrastrukturalnych 2011-07-26: Lotniska w Polsce - uaktualniona strona o komunikacji lotniczej 2011-07-22: Strony poświęcone drogom krajowym nr 48 oraz nr 76 2011-07-19: Strona o Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin wraz z obszernymi elementami projektu budowlanego lotniska 2011-07-18: Nowa witryna poświęcona akcji Priorytety dla tramwajów 2011-07-08: Nowa strona dla Lotniska Chopina w Warszawie 2011-07-06: Nowa i rewelacyjna Interaktywna Mapa Transportowa SISKOM. Polecamy zwłaszcza wszystkim, którzy chcą kupić nieruchomość - można łatwo sprawdzić, czy tuż obok nie jest planowana jakaś autostrada 2011-06-29: Priotytety dla tramwajów - Kolejne filmy ilustrujące ile czasu niepotrzebnie tracą pasażerowie tramwajów 2011-06-16: Kolej dużych prędkości - nowe materiały dla Linii Y , w tym mapy przebiegu w wojewodztwie mazowieckim 2011-06-15: SISKOM rusza z medialną akcją Priorytety dla tramwajów 2011-06-15: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy - dokument z maja 2011 r. 2011-06-09: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 630 Nowy Dwór Mazowiecki - Jabłonna 2011-06-02: Strony poświęcone drodze krajowej nr 12 oraz drodze ekspresowej S12 2011-05-31: Studium Wykonalności dla projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w m.st. Warszawie w latach 2011-2014 2011-05-24: Masterplan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku 2011-05-19: Rewitalizacja ulic Chłodnej i Elektoralnej 2011-05-17: Strona poświęcona drodze krajowej nr 9 2011-05-14: Koleje Dyżych Prędkości - nowe materiały dla Linii Y oraz CMK 2011-05-11: Strona poświęcona drodze krajowej nr 63 2011-05-08: Strona poświęcona ulicy Górczewskiej wraz z projektem budowlanym dla odcinka od pętli Lazurowa do granic miasta 2011-05-06: Jakość życia w dużej aglomeracji miejskiej na przykladzie problemów transportowych Warszawy - praca dyplomowa zrealizowana na podstawie ankiety internetowej uruchomionej przez SISKOM w 2010 r. 2011-05-06: Studium komunikacyjne rejonu dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem trasy S-7 na Gdańsk 2011-05-04: Strona poświęcona linii kolejowej nr 7 Warszawa - Lublin - Dorohusk, wraz z dokumentacją środowiskową dla modernizacji linii 2011-04-30: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 718 Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków 2011-04-29: Elementy projektu budowlanego dla drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku Stanisławów - Węgrów 2011-04-28: Elementy projektu budowlanego dla Trasy Krasińskiego 2011-04-27: Elementy projektu wykonawczego przebudowy ul. Piastowskiej w Ożarowie Mazowieckim 2011-04-22: Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 wraz z mapą prezentującą średni ruch dobowy na drogach krajowych w 2010 r. 2011-04-22: Wybrzeże Szczecińskie - Helskie - plany poszerzenia ulicy w okolicy ZOO (od ul.Okrzei do ul.Starzyńskiego) 2011-04-18: Sprawozdanie z działalności SISKOM oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok 2011-04-17: SISKOM oficjalnie rusza z akcją Warszawska Mapa Barier 2011-04-17: Strona poświęcona ulicy Kasprowicza wraz z planami rozbudowy ulic w "Serku Bielańskim" 2011-04-13: Karta informacyjna dla obwodnicy Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 2011-04-12: Strona poświecona ul. Pileckiego wraz z raportem ooś i elementami projektu budowlanego 2011-04-05: Dokumentacja środowiskowa dla modernizacji linii kolejowej nr 6 (E75) na odcinku Warszawa Rembertów - Tłuszcz 2011-04-04: Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy ul. Nowobukowińskiej (przedłużenie Al. KEN na terenie dzielnicy Mokotów) 2011-04-01: Koncepcja programowo - przestrzenna wybiegów dla psów 2011-03-22: Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego - Raport o oddziaływaniu na środowisko z lutego 2011 2011-03-16: Elementy projektu budowlanego rozbudowy ulicy Wybrzeże Szczecińskie w okolicy Stadionu Narodowego 2011-03-15: Dokumentacja środowiskowa dla budynku dworcowego stacji kolejowej Warszawa Gdańska 2011-03-12: Strony poświęcone drogom krajowym nr 70 oraz nr 85 2011-03-08: Prezentacje z konferencji Miasto i Transport 2011 - NOWOCZESNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 2011-03-07: Koleje Dużych Prędkości - materiały z konsultacji społecznych z dnia 4 marca 2011 r. dotyczących Studium wykonalności budowy KDP 2011-03-04: Karta informacyjna dla rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Zegrze 2011-03-01: Ulica Gierdziejewskiego - materiały środowiskowe 2011-02-24: Materiały środowiskowe dla obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 2011-02-23: Elementy projektu modernizacji linii tramwajowej i ulicy Nowowiejskiej 2011-02-17: Nadwiślański szlak rowerowy - Koncepcja programowo-przestrzenna dla odcinka Łomianki - Konstancin Jeziorna 2011-02-14: Studium komunikacyjne Białołęki wschodniej w dziale Planistyka->Warszawa->Studia komunikacyjne 2011-01-31: Strona poświęcona linii kolejowej nr 9 Warszawa - Gdynia wraz ze streszczeniami raportów ooś dla całego odcinka i materiałami dla wiaduktów nad linią kolejową E65 w ciągu ulic Klasyków i Bohaterów oraz ul. Mehoffera w Waszawie 2011-01-22: Plany modernizacji dworca PKP Piaseczno na stronie Dworce Kolejowe w Warszawie i okolicach 2011-01-15: Strona poświęcona Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Ruchem 2011-01-13: Droga wojewódzka nr 579 - materiały dla odcinka Grodzisk-Radziejowice 2011-01-09: Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską - materiały uzupełniające dla etapu II 2011-01-06: Koncepcja węzła ul. Słomińskiego z ul. Międzyparkową w ciągu obwodnicy śródmiejskiej 2011-01-03: Nowości na stronie Drogi rowerowe w Warszawie: Program Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie oraz Studium Koncepcyjne Systemu Roweru Publicznego dla Warszawy 2011-01-02: Strona poświęcona systemowi parkingów typu Park&Ride 2011-01-01: Na dobry początek Nowego Roku: A2 Łódź-Warszawa - elementy z projektu budolanego dla odcinków na terenie województwa łódzkiego (A i B) oraz dla węzła Stryków 2010-12-21: Droga wojewódzka nr 635 - strona z planami przebiegu i studium komunikacyjnym 2010-12-12: Ul. Kleszczowa - dokumentacja środowiskowa 2010-12-10: Ul. Św. Wincentego - dokumentacja środowiskowa 2010-12-09: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej Wołomin-Wiązowna 2010-12-07: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej 701 2010-12-06: Celem pełniejszego zaprezentowania naszej działalności postanowiliśmy upublicznić naszą korespondencję z urzędami. Zapraszamy:
SISKOM >> Działalność >> Korespondencja 2010-12-01: Strona poświęcona Trasie Legionowskiej 2010-11-30: Polityka Parkingowa m.st. Warszawy do 2035 roku w dziale Planistyka >> Warszawa 2010-11-26: A2 Warszawa - Kukuryki - dokumentacja środowiskowa 2010-11-22: S61 - Via Baltica - materiały z inwentaryzacji przyrodniczej dla odcinka Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn 2010-11-18: S7 Warszawa - Grójec - uaktualnienie dokumentacji środowiskowej 2010-11-17: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 580 wraz z planami modernizacji 2010-11-08: Ul. Nowolazurowa - elementy projektu budowlanego dla odcinka od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego 2010-11-04: Strona poświęcona drodze krajowej nr 2 wraz z planami modernizacji na odcinku mazowieckim 2010-11-04: S8 Marki - Radzymin - wersja raportu środowiskowego z sierpnia 2010 r. 2010-10-28: S7 Czosnów - Płońsk - szczegółowe mapy przebiegu wariantu wybranego 2 2010-10-26: S17 Warszawa - granica województwa - szczegółowe mapy przebiegu wariantu wybranego 1b 2010-10-25: Paszkowianka w ciągu DW721 - karta informacyjna przedsięwzięcia dla odcinka od DW719 do A2 2010-10-24: S7 Radom - granica woj. mazowieckiego - plany przebiegu drogi wg projektu budowlanego 2010-10-21: Trasa Mostu Krasińskiego - aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko 2010-10-21: Strona poświęcona ulicy Rosnowskiego (Nowokabackiej) 2010-10-18: Autostrada A2 granica województwa - Konotopa - materiały z oceny środowiskowej do wydania pozwolenia na budowę 2010-10-12: S17 Warszawa - granica województwa - materiały uzupełniające dla raportu o oddziaływaniu na środowisko 2010-10-08: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 721 wraz z kartą informacyjną dla obwodnicy Lesznowoli 2010-10-06: Nowe materiały na stronie Ścieżki rowerowe w Polsce dotyczące natężenia i bezpieczeństwa ruchu rowerowego 2010-10-04: Dokumentacja środowiskowa dla drogi ekspresowej S7 Radom - gr. województwa na odcinku Młodocin - Orońsko 2010-10-02: Wprowadzamy nowy układ strony internetowej. Doszedł m.in. dział Planistyka wraz z wieloma nowymi podstronami Więcej >> 2010-09-28: Elementy projektu budowlanego dla drogi wojewódzkiej nr 724 Warszawa - Konstancin - Góra Kalwaria 2010-09-16: Raport "Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE" na stronie Ścieżki rowerowe w Polsce 2010-09-16: "Warszawski raport rowerowy 2010" na stronie Ścieżki rowerowe w Warszawie 2010-09-05: Ul. Nowolazurowa wybrane elementy z projektu budowlanego dla odcinka od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego 2010-08-27: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015 2010-08-20: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 719 2010-08-02: Strona poświęcona ul. Wołoskiej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla brakującego odcinka drugiej jezdni 2010-08-02: Wstępne wersje planów sytuacyjnych przebiegu planowanej drogi S7 Bemowo-Czosnów 2010-07-29: Ocena skutków wprowadzenia wydzielonego pasa tramwajowego na ciągu ul. Obozowej i Młynarskiej 2010-07-27: Materiały środowiskowe dla budowy trasy tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Radiowej do ul. Górczewskiej 2010-07-26: Al. KEN - plany dla rozbudowy ulicy na odcinku Belgradzka - Wąwozowa i projekt budowlany dla odcinka mokotowskiego Wałbrzyska - Dolina Służewiecka 2010-07-26: Plany rozbudowy ul. Trakt Brzeski 2010-07-23: Strona poświęcona planowanej drodze ekspresowej S61 (Via Baltica) 2010-07-08: Strona poświęcona linii kolejowej nr 8 Warszawa - Radom wraz z planami modernizacji linii 2010-07-06: Strona poświęcona linii kolejowej nr 6 Warszawa - Białystok - Sokółka wraz z dokumentacją środowiskową dla modernizacji linii 2010-07-05: Program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa - Skierniewice 2010-07-02: Strona poświęcona Al. KEN 2010-06-24: Projekt wykonawczy dla pierwszego etapu modernizacji ulicy Marsa/Żołnierskiej 2010-06-01: Raport z badania przygotowany na seminarium badawcze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego SISKOM - wpływ ruchu społecznego na system komunikacji 2010-05-31: S2 - Południowa Obwodnica Warszawy - ujednolicony raport o oddziaływaniu na środowisko dla odcinka od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" 2010-05-31: S8 Salomea-Wolica - wybrane materiały z projektu budowlanego dla odcinka miejskiego 2010-05-25: Informacja o stanie przygotowań Polski do EURO 2012 - raport przygotowany przez zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego 2010-05-16: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 719 2010-05-16: Wstępne Studium Wykonalności dla zadania 'Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego' 2010-05-11: Droga wojewódzka nr 801 - plany modernizacji 2010-05-06: Analiza i ocena efektywności pasa tramwajowo-autobusowego na Trasie WZ 2010-05-04: Studium przebiegu ul.Nowo-Ziemowita - Swojska 2010-04-27: Analiza i ocena efektywności buspasa na Trasie Łazienkowskiej 2010-04-08: Studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej do lotniska w Modlinie 2010-03-29: Jedź właściwym pasem: Wolność wyboru 2010-03-28: Jedź właściwym pasem: Europa buspasów 2010-03-27: Jedź właściwym pasem: Buspasy ratują życie 2010-03-26: Jedź właściwym pasem: Komunikacja ekologiczna 2010-03-25: Mapy przebiegu wariantu wybranego drogi ekspresowej S7 granica woj. - Płońsk 2010-03-25: Jedź właściwym pasem: Jak powstają buspasy 2010-03-24: Jedź właściwym pasem: Buspasy - plany na 2010 rok 2010-03-23: Jedź właściwym pasem: Buspasy - oszczędność i bezpieczeństwo 2010-03-22: Rusza akcja "Jedź właściwym pasem": Buspasy - dobry plan dla Warszawy 2010-03-10: Dokumentacja projektowa dla Trasy Mostu Północnego - etap II od Pułkowej do Młocin 2010-03-05: Materiały środowiskowe dla Trasy Mostu Krasińskiego 2010-02-25: Prezentacje z Konferencji Naukowo Technicznej KNIK z dnia 24.02.2010 - Obsługa Komunikacyjna Centrum Miasta 2010-02-21: Prezentacje i referaty z I Forum Transportu Aglomeracyjnego - SITK 25.11.2009 2010-02-16: Dworzec Warszawa Wschodnia - Projekt architektoniczno budowlany 2010-02-15: Tramwaj na Tarchomin - Projekt architektoniczno budowlany 2010-02-15: Analiza potoków pasażerskich na wybranych przystankach kolejowych w Warszawie 2010-02-13: Wielobranżowy projekt koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra 2010-02-04: Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy wraz z planami sytuacyjnymi przebiegu wariantu wybranego 2010-02-03: Nowa koncepcja dla węzła przesiadkowego Plac Wileński dostępne na stronie Komunikacja zbiorowa 2010-01-22: Projekt estetyzacji dworca Warszawa Centralna 2010-01-12: S19 - odcinek mazowiecki - dokumentacja środowiskowa 2010-01-09: Linia tramwajowa na Tarchomin - dokumentacja środowiskowa 2010-01-09: Strona poświęcona Drodze krajowej nr 79 2009-12-28: Plany modernizacji DK 50 Łochów-Ostrówek 2009-12-24: Projekt budowlano-wykonawczy dla S2 Konotopa-Lotnisko (pod choinkę) 2009-12-18: Zmieniliśmy serwer!!!
Przepraszamy za utrudnienia w dostępie do strony wynikające z koniecznych prac administracyjnych. 2009-12-14: Węzeł Żaba - materiały z konsultacji społecznych 2009-12-09: Strona dla drogi S7 Radom - Skarżysko Kamienna z materiałami środowiskowymi 2009-12-03: Uaktualnione materiały środowiskowe dla Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku Puławska-Lubelska 2009-11-30: Nowa strona poświęcona drodze krajowej nr 61 wraz z materiałami środowiskowymi dla obwodnic Serocka i Pułtuska 2009-11-28: Dokumentacja i plany sytuacyjne drogi wojewódzkiej 637 na odcinku Warszawa - Stanisławów 2009-11-28: S8 Radziejowice - Wolica - nowa dokumentacja środowiskowa 2009-11-26: Plany przebiegu nowej drogi wojewódzkiej Ostrołęka - Wyszków 2009-11-26: Plany modernizacji DK 50 Mińsk Mazowiecki-Łochów 2009-11-25: Materiały środowiskowe i mapy dla drogi ekspresowej S8 na odcinkach: Granica województwa - Radziejowice oraz Węzeł "Radziejowice" 2009-11-23: Analiza możliwości modernizacji Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego 2009-11-17: Projekt budowlany dla modernizacji drogi wojewódzkiej 579 - etap I Kazuń - Leszno 2009-11-12: Dokumentacja archiwalna z 1995 roku - Koncepcja Programowa Budowy Wylotu Drogi Nr 61 z Warszawy Po Trasie Olszynki Grochowskiej 2009-11-09: Trasa Olszynki Grochowskiej jako północny wylot z Warszawy - studia zagospodarowania przestrzennego gmin położonych na północ od Warszawy 2009-11-08: Dokumentacja dla węzła Brukowa na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach 2009-11-06: Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego na stronie Komunikacja zbiorowa 2009-11-03: Koncepcja rozwiązania węzła przesiadkowego na Placu Wileńskim na stronie Komunikacja zbiorowa 2009-10-31: Strona dla drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa - Węgrów wraz z materiałami środowiskowymi dla odcinka Stanisławów-Węgrów 2009-10-27: Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie 2009-10-22: Studium koncepcyjne budowy trasy rowerowej Velostrada - na stronie Ścieżki rowerowe w Warszawie 2009-10-20: Materiały środowiskowe dla drogi ekspresowej S17 Warszawa - granica województwa 2009-10-10: Nowa strona poświęcona dworcom kolejowym w Warszawie 2009-10-06: Opracowanie pt. "Rower publiczny dla Warszawy" 2009-10-06: Studium wykonalności dla budowy trasy tramwajowej na odcinku Bemowo - ul. Kasprzaka 2009-09-30: Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej - opracowanie BPRW S.A. z czerwca 2009 2009-09-30: Materiały środowiskowe dla drogi ekspresowej S8 Wyszków - granica województwa 2009-09-28: Aktualne materiały środowiskowe dla obwodnicy Błonia w ciągu drogi wojewódzkiej 579 2009-09-24: Materiały środowiskowe dla ulicy Tysiąclecia 2009-09-23: Studium wykonalności dla projektu "Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II" 2009-09-20: SISKOM na Dniach Transportu Publicznego 2009-09-15: Strona poświęcona drodze krajowej nr 10 2009-09-08: Nowy film Studenckiej Telewizji Internetowej TVPW "Bezpieczeństwo w Metrze Warszawskim" 2009-09-08: Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie. Przyjęte przez Prezydenta Warszawy dnia 4 września 2009 2009-09-05: Informacja o stanie inwestycji na drogach krajowych - stan na 25.08.2009 2009-08-21: Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie 2009-08-13: Dokumentacja środowiskowa dla przebudowy ciągu Witosa-Sikorskiego-Dolina Służewiecka 2009-08-12: Przebudowa skrzyżowania ul. Głębockiej z ul. Jesiennych Liści 2009-08-11: Materiały środowiskowe dla Alei Tysiąclecia - od Wału Miedzeszyńskiego do al. Stanów Zjednoczonych 2009-08-10: Dokumentacja środowiskowa dla rozbudowy al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości 2009-08-07: Materiały środowiskowe dla modernizacji ul. Marywilskiej 2009-08-07: Analiza układu komunikacyjnego i możliwości jego przekształceń dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Marszałkowską, Królewską, Traktem Królewskim oraz Hożą 2009-08-06: Mapa przebiegu obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 2009-08-06: Nowe strony o ścieżkach rowerowych w Warszawie i na Mazowszu 2009-08-05: Materiały środowiskowe dla S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku Puławska-Lubelska 2009-08-03: Obwodnica Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 2009-07-30: Materiały z projektu wykonawczego dla rozbudowy ciągu ulic 17 Stycznia - Cybernetyki 2009-07-29: Materiały środowiskowe dla drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów 2009-07-23: Wschodnia część obwodnicy Śródmieścia - Obwodnica Pragi - Etap II Zabraniecka-Żaba - materiały ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami Targówka 2009-07-22: Rozbudowa ulicy Św. Wincentego - materiały ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami Targówka 2009-07-15: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne - na stronie Komunikacja 2009-07-15: Zasady organizacji ruchu na czas budowy dostosowania Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego" w Markach 2009-06-28: Materiały środowiskowe dla ulicy Czerniakowskiej-Bis 2009-06-28: Nowa organizacja działu drogowego na stronie, w tym m.in. nowe podstrony dla dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg miejskich w Warszawie 2009-06-22: Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź 2009-06-15: Koncepcja architektoniczno-przestrzenna dla modernizacji dworca Warszawa Wschodnia 2009-06-07: Projekt budowlany dla Trasy Mostu Północnego na odcinku od Encyklopedycznej do Modlińskiej 2009-06-05: Materiały środowiskowe dla rozbudowy ul. Modlińskiej od Kanału Żerańskiego do ul. Aluzyjnej 2009-06-02: Strona poświęcona drodze wojewódzkiej nr 634 Warszawa - Ząbki - Zielonka - Wołomin - Miąse - Tłuszcz - Wólka Kozłowska 2009-05-31: Projekt budowlany, przekroje oraz wizualizacje węzła Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską i Kleszczową 2009-05-30: Aktualizacja stron dla autostrad A1, A2,A4 oraz dla trasy ekspresowej S7 Bemowo-Czosnów 2009-05-24: Mapka aktualnego stanu inwestycji drogowych w Polsce 2009-05-11: Nowe materiały dla ulicy Tysiąclecia na odcinku od Grochowskiej do węzła "Żaba" 2009-04-30: Strona dla trasy S8 Radziejowice - Wolica z mapami przebiegu i raportem oddziaływania na środowisko 2009-04-21: Koncepcja przedłużenia ul. Prądzyńskiego w kierunku zachodnim na tereny Odolan 2009-04-16: Materiały środowiskowe z etapu pozwolenia na budowę dla modernizacji do parametrów ekspresowych Trasy AK na odcinku Prymasa Tysiąclecia - Marki 2009-04-06: Studium z 2008 roku dla Trasy Olszynki Grochowskiej wraz z dokładnymi mapami przebiegu od ul. Przewodowej w Wawrze do północnej granicy Warszawy 2009-04-02: Mapa przebiegu obwodnicy Gostynina w ciągu DK 60 2009-04-01: Strona dla drogi wojewódzkiej nr 579 z planami obwodnicy Błonia i Grodziska Mazowieckiego 2009-03-28: Studium funkcjonalno ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Gocław 2009-03-24: Mapa przebiegu wariantów obwodnicy Pułtuska 2009-03-19: Materiały do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Augustowa - plany przebiegu wariantów, raport ooś, analizy ruchu 2009-03-02: Modernizacja ulicy Łodygowej. Plany i raport o oddziaływaniu na środowisko 2009-02-28: Strona o planowanej ulicy Tysiąclecia 2009-02-24: Studium obsługi komunikacyjnej Żoliborza ze szczególnym uwzględnieniem ul. Krasińskiego na zachód od Pl.Wilsona 2009-02-16: Nowa strona o Trasie Świętokrzyskiej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej 2009-02-05: Materiały filmowe TVPW na temat metra Warszawskiego 2009-02-04: Studium techniczne III linii metra na odcinku od stacji "Stadion" do stacji "Dworzec Zachodni" 2009-01-31: Modernizacja ciągu ulic Zwoleńska - Żegańska wraz z budową tunelu pod linią kolejową - na stronie Trasy mostu Na Zaporze